Natten mellan den 29 och 30 oktober går vi över till vintertid, eller så kallad normaltid. Här kan du läsa vad som gäller för dig som jobbar en timme extra den natten.

Övergången innebär att arbetstiden blir en timme längre för dig som jobbar natt.

Efter att Vårdförbundet tidigare vunnit en tvist med SKL om ersättningsnivån, får både hel- och deltidsanställda medlemmar i kommuner och regioner enkel övertidsersättning för den extra timmen.

Om frågan inte regleras i ditt kollektivavtal, hör med din förtroendevalda eller din närmaste chef om det finns eller kan göras en lokal överenskommelse.

Har du fler frågor kan du kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.