Vi står upp för kvinnorna i Iran och fördömer den iranska regimens bemötande av sina medborgares protester. Våld och förtryck är oacceptabelt och vi ser att kvinnor är särskilt utsatta i sin kamp för lika rättigheter.

Vårdförbundet följer med oro den iranska regimens förföljelser av kvinnor och andra medborgare som deltar i upproren i Iran. Studenter och unga kvinnor är drivande i proteströrelsen mot de iranska myndigheterna som nu möter protesterna med kraftigt upptrappat våld. Våld och förtryck mot det egna landets invånare är helt oacceptabelt. Fredliga lösningar måste komma till stånd för att inte civila ska drabbas.

De krig och konflikter som pågår i världen just nu, har lett till social oro och brist på mat med svåra humanitära konsekvenser som följd, också i länder som ligger långt från konflikterna.  Vi ser att kvinnor är särskilt utsatta. Kvinnor diskrimineras och utsätts för stora risker i kamp för lika rättigheter. Det sker i hemländerna, under flykt och i utsatta situationer på de nya platser där de etablerar sig, ofta drabbas också barnen.

Vårdförbundet står alltid upp för alla människors lika värde! Vi stöder dem som vågar stå upp för mänskliga rättigheter och rätten att få vara den man är. Att själv få bestämma över sin kropp, sina kläder och sitt eget liv utan att utsättas för hot, hat eller våld är en grundläggande mänsklig rättighet.