I den här rapporten fokuserar vi på unga medlemmar som är i början av sin karriär. Enligt en undersökning gjord i samarbete med Novus sticker gruppen ut och upplever i högre grad otillräcklig bemanning och hög arbetsbelastning. 41 procent svarar att de sannolikt inte kommer att stanna i vården resten av sitt yrkesliv.

Vi måste säkerställa att de unga stannar i hälso- och sjukvården!

De unga är särskilt viktiga för kompetensförsörjningen. Därför är det oroande att så många unga välutbildade kollegor har en alltför hög arbetsbelastning och för lite återhämtning. Och att de även tvivlar på om de kommer stanna i vården hela yrkeslivet.

Se inslag om rapporten i TV4

Läs pressmeddelandet

"Att komma ut i arbetslivet blev en chock"

Jag har jobbat i två år och gått ned till 80 procent på grund av arbetsbelastningen. De beordrar överbeläggningar och att vi ska ta hand om patienter som vi inte kan något om. Vi har scheman där vi får jobba sex dagar i veckan.

/Viktoria, 26 år

"Som heltidsanställd jobbar jag sex dagar av sju vissa veckor."

Jag har jobbat som sjuksköterska på ett stort sjukhus i två år. Allt har skruvats upp på max och man har jobbet i bakhuvudet även när man gått hem.

/Karolina, 27 år

Vårdförbundets förslag – säkra rätten till hållbara heltider

  • Sänk veckoarbetstiden för att attrahera fler att arbeta heltid och på så sätt öka antalet arbetade timmar i hälso- och sjukvården.
  • Skapa hållbara scheman för bättre arbetsmiljö och hälsa, där man har klara regler om fyra veckors sammanhängande semester på sommaren, rätt till lunchrast och tydliga regler för kompetens- och funktionsutbildning och pauser.
  • Minska övertid och mertid genom att anställa fler kollegor med rätt kompetens och fördela nödvändig övertid och mertid jämnt mellan kollegor för att undvika överbelastning.