Statligt anställda kommer att få mer i pension när avsättningen till tjänstepensionen ökar med upp till 1,5 procent. Dessutom kommer man att tjäna in till pensionen ända tills man slutar att arbeta vid 69 års ålder. Det är resultatet av förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och Vårdförbundet tillsammans med övriga förbund inom OFR/S,P,O.

– Staten måste kunna erbjuda goda villkor som minst är likvärdiga med den övriga arbetsmarknaden för att kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Nu får vi pensionsavsättningar och pensionsvillkor för våra medlemmar som arbetar inom staten som ligger i nivå med avtalet inom kommuner och regioner, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Avtalet innebär att storleken på pensionen ökar, hur mycket beror på vilken åldersgrupp man tillhör och lönenivå. Exempelvis en tjänsteman som är 40 år och tjänar 38 000 kr/månad (genomsnittet för de som omfattas av avtalet) beräknas få en höjd tjänstepension med 1 200-1 500 kr/månad livet ut. Höjningen innebär att pensionsavgiften höjs till 6 procent av lönen för alla födda mellan 1966 och 1987, mot tidigare 4,5 procent.

Den höjda pensionsavgiften, det vill säga hur mycket arbetsgivarna betalar in till anställdas pension, är en av många viktiga framgångar ur förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och Vårdförbundet tillsammans med övriga förbund inom OFR/S,P,O, där vissa delar av det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16, har setts över.

Förhandlingarna är ett resultat av de yrkanden som Vårdförbundet tillsammans med övriga förbund inom OFR/S,P,O gjorde i avtalsrörelsen hösten 2020. Dessa togs på initiativ från facklig sida på grund av förändringarna i det allmänna pensionssystemet som trädde i kraft 1 januari 2023. Ändringarna innebar bland annat att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ökade från 62 till 63 och den så kallade ”LAS-åldern”, när arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställning, ändrades till 69 år.

– Jag är både glad och stolt att vi nu får bättre pensionsvillkor i den statliga sektorn för det stora flertalet anställda. Vi ska arbeta längre, då ska pension också tjänas in under hela den tid vi jobbar. Samtidigt behövde vi få till en övergångslösning för de som har nära till pensionen, och inte hinner få ta del av de ökade pensionsavsättningarna, konstaterar Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

För den som är född 1965 eller äldre erbjuder det nya avtalet en övergångslösning, där det tidigare avtalet gäller men förbättrat med en höjning av avsättningen med 0,5 procent samt fortsatt intjänande av tjänstepension fram till 69 år, vilket ska jämföras med 65 år som det är idag. För denna grupp kvarstår delpensionsavtalet, men om man beviljas delpension så faller avgiftshöjningen. För den som är född 1966 eller yngre tas möjligheten till delpension bort.

– Möjligheten att gå i delpension har varit en uppskattad förmån, men med ändringarna i det allmänna pensionssystemet i kombination med att allt färre har beviljats delpension gjorde att vi gick med på att byta det mot en rättighet att få flexpension om 1,5 procent. Vi har också infört en förhandlingsordning som innebär att arbetsgivare inte bara kan säga nej till att gå ner i tid i slutet av arbetslivet, utan att det då blir en förhandling, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

De förbättrade villkoren gäller för dem som är födda 1987 eller tidigare. De som är yngre i staten har redan motsvarande villkor. Pensionsavtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O omfattar sammanlagt 100 000 anställda i staten och börjar gälla den 1 januari 2024.