Idag den 13 juni kommer Vårdförbundet att ta emot en hemställan på Sobonas avtalsområde. Det rör bland annat kommunala företag, inte kommuner och regioner. Efter att den överlämnats kommer förbundsstyrelsen att analysera innehållet och beslut fattas tidigast under fredagen.

–Vi är väldigt angelägna om att konflikten och strejken ska kunna avslutas med ett bra avtal för våra medlemmar så att vi kan ge en god hälso-och sjukvård. Vi ser fram emot att ta del av hemställan. Efter ett halvår av förhandlingar skulle vi bli besvikna om arbetsgivarna inte gått oss till mötes i våra krav för att rädda vården. Vi har inte varit delaktiga i framtagandet av hemställan och vet inte vad den innehåller. Vi kommer att ta oss tid att analysera hemställan utifrån det perspektivet, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Vårdförbundet är sedan den 19 april i medling på Sobonas avtalsområde, det vill säga det som omfattar bland annat kommunala företag. Vad gäller Sveriges kommuner och regioner, SKR, gäller en annan förhandlingsordning och det pågår inte medling på det avtalsområdet.

Klockan 11 lämnar medlarna hemställan till Vårdförbundet och Sobona hos medlarna. Därefter kommer hemställan att analyseras på tjänstemannanivå. Vårdförbundets förbundsstyrelse möts klockan 15 och de kommer noggrant att analysera innehållet i hemställan. Beslut fattas tidigast under fredagen den 14 juni.

Fakta om Vårdförbundets avtalsrörelse och konflikt

 • I december 2023 sades huvudavtalet HÖK22 upp.  Avtalsförhandlingar inleddes i januari. Vårdförbundets viktigaste krav är rädda vården genom en stegvis arbetstidsförkortning, en god löneutveckling och hållbara scheman. Bakgrunden är att många medlemmar jobbar deltid för att de inte orkar, och att unga upplever arbetsbelastningen som värst. Fyra av tio unga inte tror att det är sannolikt att de kommer stanna i vården.
 • Förhandlingarna var låsta i slutet av mars, och den 26 mars begärde Vårdförbundet att förhandlingsmedlare skulle utses.
 • Medling pågick mellan den 1 och 11 april. Medlarna lade fram en hemställan som Vårdförbundets förbundsstyrelse tackade nej till den 11 april.
 • Den 11 april varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 63000 medlemmar i samtliga regioner samt Capio Sankt Görans sjukhus, AISAB, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
 • Den 19 april utsåg Medlingsinstitutet medlare för Sobonas avtalsområde.
 • Den 24 april lade SKR och Sobona ett bud som Vårdförbundet avvisade, samma dag lade Vårdförbundet ett motbud som SKR och Sobona avvisade.
 • Den 25 april trädde blockaden i kraft.
 • Den 6 maj varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 5000 medlemmar i 29 kommuner. Blockaden trädde ikraft den 20 maj.
 • Den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk för runt 2000 medlemmar i fem regioner och på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.
 • Den 28 maj varslade Vårdförbundet om strejk för ytterligare runt 1900 medlemmar.
 • Fram till den 10 juni har Vårdförbundet fått in mer närmare 8800 rapporter om skyddsarbete och antalet tvister om skyddsarbete är uppe i nästan 1600. Tvisterna handlar om att arbetsgivarna inte använt skyddsarbete på rätt sätt och / eller inte förhandlat om skyddsarbetet.
 • Den 4 juni trädde Vårdförbundets strejk i kraft. Samma dag hävdes nyanställningsblockaden i samtliga regioner samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
 • Den 11 juni trädde Vårdförbundets utökade strejk i kraft.