Som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska har du stora möjligheter att arbeta i andra länder. Det är viktigt att känna till så mycket som möjligt om landet du ska till innan du ger dig iväg. Här har vi samlat information och kontakter som du kan ha nytta av.

Om du ska ansöka om behörighet i ett land utanför Sverige är första steget vara att kontakta värdlandet och Socialstyrelsen i Sverige för att ta reda på vilka skriftliga intyg du behöver. Det kan vara bra att veta att detta kan ta lite tid.

Det är också viktigt att noga ta reda på fakta om dina villkor. Använd gärna frågorna nedan som inspiration. 

Tänk också på att den erfarenhet du får under ditt utlandsarbete ska löna sig när du kommer åter. Därför är det viktigt att få med sig intyg, betyg och referenser från utlandsarbetet med sig hem.

Gå med i fackförbundet i det nya landet

Vi rekommenderar att du går med i det fackförbund som finns i det land du tänkt arbeta i. Det är en förutsättning för att du ska få hjälp när du behöver det. Vårdförbundet bistår gärna med kontaktuppgifter. 

Under den tid du befinner dig utomlands kan du ändå stanna kvar som Vårdförbundsmedlem och då till en reducerad avgift. Kontakta Vårdförbundet Direkt, så får du hjälp med det.

Det här är viktigt att ta reda på inför arbete utomlands:

 • Har arbetsgivaren avtal med den nationella yrkes/fackliga organisationen?
 • Vilka övergångsregler gäller för a-kassan? 
 • Gäller dina privata försäkringar utomlands? Till vilken kostnad och hur länge?
 • Behöver du behålla din hemförsäkring? Tänk på att om du har en hemförsäkring knuten till ditt medlemskap i Vårdförbundet så avbryt det om du säger upp medlemskapet.
 • Vilka svenska förmåner från den allmänna försäkringskassan har du under tiden?
 • Vilka skatteregler är aktuella i ditt fall? Skatteverket kan ge dig besked om det.
 • Hur får du din legitimation i det nya landet? Har du rätt att arbeta utan att få ett erkännande av någon instans? Ambassaderna brukar kunna bistå med information om detta.
 • Försäkringar. Många av dessa har vi i Sverige via kollektivavtalen. Hur ser det ut i det land du ska arbeta? 
  - Sjukvårdsförsäkring. Har de något försäkringskassesystem? 
  - Ansvarsförsäkring. Ordnars det genom arbetsgivaren? 
  - Egen försäkring? 
  - Ersättning vid skada i arbetet? 
  - Gäller sjukvårdsförsäkring vid dödsfall?
 • Pensionsvillkor. Vad får du ta med dig? Hur kan du hålla koll på dina pengar här hemma? Kolla med Försäkringskassan.
 • Vilka arbetsuppgifter ingår i arbetet? Finns det en tydlig arbetsbeskrivning?
 • Hur lång är arbetstiden per dag och vecka?
 • Arbetsfria dagar per vecka och år samt helgdagar?
 • Ersättningar.
  - Vilka ersättningar utgår utöver lönen? 
  - Ersättning för obekväm arbetstid? 
  - Ersättning för övertid? 
  - Ersättning för jour och beredskap?
 • Hur lång semester får du? Semesterersättning?
 • Ordnar arbetsgivaren bostad? Var är den i så fall belägen i förhållande till arbetsplatsen och hur är den beskattad?
 • Betalar arbetsgivaren resorna till och från hemmet i Sverige?
 • Hur mycket bagage ingår i resekostnaderna?
 • Kontraktstid för anställningen?
 • Antal betalda hemresor under kontraktstiden? Hur många gånger per år?
 • Vad händer vid ej planerad hemresa under kontraktstiden? Om du måste bryta kontraktet i förtid?