Löneutveckling privat och offentlig sektor 2018-2019

Här hittar du information om hur löneutvecklingen sett ut mellan 2018 och 2019. Du hittar också info om bland annat medellön.

Löneutvecklingen offentlig och privat sektor 2019