Löneutveckling privat och offentlig sektor

Här hittar du information om hur löneutvecklingen sett ut mellan 2018 och 2019. Du hittar också info om bland annat medellön.

Löneutvecklingen offentlig och privat sektor 2019