Trots en svindlande teknisk utveckling i vården som revolutionerat laboratorieverksamheterna finns idag ingen reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Det vill vi ändra på!

Som biomedicinsk analytiker ska du ha tydliga karriärvägar och kunna utvecklas under hela ditt arbetsliv. Redan idag har biomedicinska analytiker en stor specialistkunskap och utför många avancerade arbetsuppgifter. Med en specialistutbildning har du en kvalitetssäkrad utbildning som är gångbar i hela landet.

Reglerade specialistutbildningar behövs i vården

Trenden visar att utvecklingen inom vården ställer allt högre krav på utbildning och att din kompetens behöver utvecklas under hela yrkeslivet. En kunskapsbaserad vård kräver därför att biomedicinska analytiker kan specialistutbilda sig. Verksamheterna behöver medarbetare som kan metodutveckla, implementera ny forskning, utföra mer avancerade analyser och undersökningar.

Omställningen mot en personcentrerad nära vård kommer att behöva Biomedicinska analytikers kompetens och diagnostik och även här blir ny kunskap och kompetens nödvändig.

Efterfrågan ökar

Efterfrågan på biomedicinska analytiker bedöms öka. Enligt UKÄ kommer det att behövas 2500 fler biomedicinska analytiker år 2035.

I konkurrensen om dig som biomedicinsk analytiker är det viktigt att yrket är attraktivt och att karriärvägarna i yrket är tydliga. Det är också avgörande att du har bra villkor, även under specialistutbildningen.

Socialstyrelsens planeringsstöd för 2021 visar på brist i 18 av 21 regioner och bristen väntas bestå. Ungefär 60 procent av alla yrkesverksamma är 50 år eller äldre och den största gruppen är över 60 år.

Vårt förslag

Vårdförbundet har arbetat fram idéerna i nära samarbete med yrkesföreningen Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL. Här är en kort sammanfattning av hur Vårdförbundet och IBL vill att specialistutbildningarna för biomedicinska analytiker ska regleras:

  • Införande av en reglerad specialistutbildning på avancerad nivå
  • Att huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap med en öppen inriktning
  • En skyddad specialistbeteckning
  • Att du som student vet vilken status utbildningen har
  • Att akademisk specialisttjänstgöring ska införas i verksamheten

Relaterade dokument

Läs mer om vårt förslag om specialistutbildning för biomedicinska analytiker: