Här kan du som är arbetsgivare i statlig eller privat verksamhet (inklusive stiftelser) skicka in en förhandlingsframställan.

När du använder detta formulär skickas din framställan om överläggning eller förhandling till Vårdförbundet. Efter att vi mottagit ditt ärende återkommer vi till dig utifrån de tidsangivelser som regleras i lag och avtal. 

I en del situationer är det angeläget för båda parter att snabbt få kontakt. Exempelvis vid olika former av varsel, avstängning från arbetet, varningar eller avsked. Om ditt ärende är av det slaget, ber vi att du anger det tydligt i rubriken och beskrivningen, tack!
 
Observera att detta formulär endast riktar sig till dig som är en statlig eller privat arbetsgivare (inklusive stiftelser).   

Frågor och svar om överläggning och förhandling