Att träffas för att prata och kanske äta en matbit är ett annorlunda och roligt sätt att träffa medlemmar för facklig information/samvaro, och på så sätt stärka den fackliga gemenskapen. Som förtroendevald på arbetsplatsen har du möjlighet att använda 200 kr per medlem i samband med ett medlemsmöte. Bjud gärna in någon från styrelsen i samband med ditt möte.

Förberedelse

Innan du planerar in guldkantsmöte kontakta avdelning Jämtland för diskussion angående ämne samt praktisk information.

Kriterier för Medlemsmöte med Guldkant

  • Den förtroendevalda på arbetsplatsen inbjuder till mötet.
  • Alla deltagare ska vara medlemmar i Vårdförbundet.
  • Aktiviteten ska inte förväxlas med yrkesträff eller avdelningsträff.  200 kronor/medlem och år betalas ut enbart för deltagare som närvarar.
  • Aktiviteten ska innehålla facklig information eller samtal kring yrkesfrågor.

Redovisning 

Redovisning av guldkantsmötet ska göras så snart som möjligt efter genomförd aktivitet dock senast efter 5 dagar. Redovisning sker genom att skicka in följande bilagor per post:  

  • Redovisningsblankett
  • Deltagarlista
  • Kort sammanfattning av diskussionen/informationen under mötet.

Redovisningsunderlag-Guldkantsmöte-Jämtland

Förutsättningen för att Vårdförbundet kan betala fakturan är att dessa handlingar kommer oss tillhanda. Handlingarna skickar du till: 

Vårdförbundet avdelning Jämtland
Box 3260
103 65 Stockholm

Fakturering

Vid fakturering till Vårdförbundet lämna bifogat faktureringsunderlaget till restaurangen/leverantören och ange dig själv som beställare på fakturan. Kontrollera innan att restaurangen/leverantören har kollektivavtal.

Faktureringsunderlag

Med önskan om ett trevligt möte!