Vilka lagar och avtal reglerar din anställning? Här får du svar på vad ett kollektivavtal är, vad som gäller vid sjukdom, semester och pension samt information om ditt anställningsavtal.
 • Om kollektivavtal

  Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra förhållanden på arbetsplatsen.

 • Kollektivavtal HÖK 22

  Här hittar du information om det nya kollektivavtalet för region, kommun och kommunalt bolag - HÖK 22. Det nya avtalet gäller från 1 april 2022.

 • Ditt anställningsavtal

  När du och din arbetsgivare är överens om anställningsvillkoren ska dessa skrivas ned i ett anställningsavtal. Avtalet är ett bevis på din anställning och slår fast vilka villkor som gäller.

 • Kvinna håller mobiltelefon till örat.

  När kan beordran ske?

  Beordrat arbete får bara vara ett undantag och ske i nära anslutning till det aktuella arbetstillfället då du inte är i tjänst. Lösningen kan tas till när det inte finns några andra möjligheter.

 • Semester och ledighet

  Att vara ledig ibland är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete. Ledighet kan också fylla olika behov vid olika skeden i livet. Det finns därför flera olika former av ledighet som regleras i lag.