Du som medlem är viktig inför kongressen. Genom motioner och nomineringar kan du som  medlem påverka kongressens innehåll och därmed Vårdförbundets fortsatta arbete.

Vår stadga – grunden för vår verksamhet och politik

Klicka här för att komma till Vårdförbundets stadgar >

Demokratihandboken – för tolkning och tillämpning av stadgan

Klicka här för att komma till Demokratihandboken >

Nomineringar

Genom att nominera någon till ett förtroendeuppdrag har du som medlem möjlighet att påverka vem som representerar dig och dina kollegor.

Sista dagen att skicka in nomineringar var den 31 januari 2022.

Motioner

Motioner är förslag om vilka frågor medlemmarna tycker att Vårdförbundet ska driva och om verksamhetens långsiktiga inriktning.

Sista dagen att skicka in motioner var 1 december 2021.