Föreslå och påverka

Du som medlem är viktig inför kongressen. Genom motioner och nomineringar kan du som  medlem påverka kongressens innehåll och därmed Vårdförbundets fortsatta arbete.

Nomineringar

Genom att nominera någon till ett förtroendeuppdrag har du som medlem möjlighet att påverka vem som representerar dig och dina kollegor.

Sista dagen att skicka in nomineringar är den 31 januari 2022.

Nomineringsplattformen öppnar den 15 september.

Motioner

Motioner är förslag om vilka frågor medlemmarna tycker att Vårdförbundet ska driva och om verksamhetens långsiktiga inriktning.

Sista dagen att skicka in motioner är 1 december 2021.

Plattformen om motioner öppnar den 15 september.