En gång per år får du en prognos över ditt pensionssparande hemskickad. Vårt råd är att du också själv gör en prognos över din framtida pension. Det är inte så krångligt som många tror.

Allmän pension

Varje år får alla ett orange kuvert med prognos för den allmänna pensionen. Om du har frågor kring det kan du kontakta Pensionsmyndigheten. 

På webbplatsen minpension.se kan du ta fram en prognos över hela din framtida pension. I prognosen ingår både din allmänna pension och din tjänstepension. Minpension är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen 

Tjänstepension 

AKAP-KR/AKAP-KL

Prognos skickas ut från KPA Pension eller Skandikon en gång om året. Vid frågor kan du kontakta din arbetsgivare, KPA Pension eller Skandikon. Du kan även logga in på kpa.se eller skandikon.se för att se din tjänstepension. 

PA 16 

Prognos skickas ut en gång om året från Statens tjänstepensionsverk, SPV. Vid frågor kan du kontakta din arbetsgivare eller SPV. 

ITP 

Prognos skickas ut en gång om året från Avtalat. 
Avtalats rådgivningstjänst  Kostnadsfri och opartisk rådgivning 
Ett tips är att se över och anpassa din ITP så att den passar dig. Avtalats rådgivningstjänst ger personlig rådgivning kring hur du kan anpassa din ITP, både vad gäller placering och val av efterlevandeskydd. Tjänsten är kostnadsfri och oberoende.


Övriga bolag 

Prognos kan även skickas ut en gång om året från det/de bolag du valt förvaltning hos i premiebestämda delar av pensionen. Kontakta ditt bolag för att få en prognos.