Välkommen till Vårdförbundets bildgalleri! Bildgalleriet finns för dig som behöver bilder för sammanhang där Vårdförbundet förekommer eller är avsändare, för tryckt media, webb, sociala kanaler, utskick, inbjudningar med mera.

Bildgalleriet finns för dig som är medlem eller förtroendevald i Vårdförbundet, som är journalist eller på annat sätt ska kommunicera ämnen och frågor som berör Vårdförbundet och Vårdförbundets professioner.

När du använder bilder från bildgalleriet ska fotograf alltid anges. För press och annan extern kommunikation ska även källa anges, det vill säga Vårdförbundet. 

Du är välkommen att använda bilderna i bildgalleriet kostnadsfritt, så länge användande sker i enlighet med våra användarvillkor för bildgalleriet, se länk nedan. 

Bildgalleriet uppdateras löpande med nya bilder 

Till användarvillkoren för Vårdförbundets bildgalleri

Till Vårdförbundets bildgalleri

Upptäcker du fel eller konstigheter vänligen kontakta Anna Eskelius som är kommunikatör med ansvar för bildgalleriet, via e-post: förnamn.efternamn@vardförbundet.se