Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

– Vi vill att konflikten och strejken ska kunna avslutas med ett bra avtal för våra medlemmar så att vi kan ge en god hälso-och sjukvård. Vi har yrkat på en arbetstidsförkortning på en kvart om dagen, från 38 timmar och en kvart till 37 timmar. Hemställan innehåller inte det. Men vi välkomnar att försämringar kopplat till Nato-medlemskapet inte längre finns med. Det är en viktig förflyttning. Vi ser att det nu finns öppningar för att återuppta förhandling under medling på Sobonas område, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Avtalsförhandlingarna mellan Vårdförbundet och motparterna SKR och Sobona påbörjades i januari. När förhandlingarna strandade i slutet på mars utsågs förhandlingsmedlare, och medlingen pågick mellan den 1 april och den 11 april. Samma dag varslade Vårdförbundet om konfliktåtgärder. Den 19 april utsåg Medlingsinstitutet medlare på Sobonas avtalsområde.

Vårdförbundets viktigaste krav är en god löneutveckling, hållbara scheman och arbetstidsförkortning. Bakgrunden är att många medlemmar inte orkar arbeta heltid eller blir sjukskrivna, något som också en ny rapport från Facken i välfärden visar.

– Våra medlemmar har livsviktiga yrken som behövs i hälso- och sjukvården. Tyvärr ser vi att många väljer att lämna, och fyra av tio unga tror inte de kommer stanna i vården. Vi behöver hållbara heltider som gör att fler vill och orkar arbeta ett helt yrkesliv. Våra krav har ett stort i stöd i befolkningen och vi behöver se en förändring för att rädda vården, säger Sineva Ribeiro.

Beskedet har överlämnats till medlarna den 14 juni. Samtidigt fortsätter pågående konfliktåtgärder – blockad och strejk.

Till våra webbsidor om konflikten

Till våra vanliga frågor och svar

Fakta om Vårdförbundets avtalsrörelse och konflikt

 • I december 2023 sades huvudavtalet HÖK22 upp.  Avtalsförhandlingar inleddes i januari. Vårdförbundets viktigaste krav är rädda vården genom en stegvis arbetstidsförkortning, en god löneutveckling och hållbara scheman. Bakgrunden är att många medlemmar jobbar deltid för att de inte orkar, och att unga upplever arbetsbelastningen som värst. Fyra av tio unga inte tror att det är sannolikt att de kommer stanna i vården.
 • Förhandlingarna var låsta i slutet av mars, och den 26 mars begärde Vårdförbundet att förhandlingsmedlare skulle utses.
 • Medling pågick mellan den 1 och 11 april. Medlarna lade fram en hemställan som Vårdförbundets förbundsstyrelse tackade nej till den 11 april.
 • Den 11 april varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 63000 medlemmar i samtliga regioner samt Capio Sankt Görans sjukhus, AISAB, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
 • Den 19 april utsåg Medlingsinstitutet medlare för Sobonas avtalsområde.
 • Den 24 april lade SKR och Sobona ett bud som Vårdförbundet avvisade, samma dag lade Vårdförbundet ett motbud som SKR och Sobona avvisade.
 • Den 25 april trädde blockaden i kraft.
 • Den 6 maj varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 5000 medlemmar i 29 kommuner. Blockaden trädde ikraft den 20 maj.
 • Den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk för runt 2000 medlemmar i fem regioner och på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.
 • Den 28 maj varslade Vårdförbundet om strejk för ytterligare runt 1900 medlemmar.
 • Fram till den 13 juni har Vårdförbundet fått in mer runt 9200 rapporter om skyddsarbete och antalet tvister om skyddsarbete är uppe i drygt 1700. Tvisterna handlar om att arbetsgivarna inte använt skyddsarbete på rätt sätt och / eller inte förhandlat om skyddsarbetet.
 • Den 4 juni trädde Vårdförbundets strejk i kraft. Samma dag hävdes nyanställningsblockaden i samtliga regioner samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
 • Den 11 juni träder Vårdförbundets utökade strejk i kraft.
 • Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde.
 • Den 14 juni tackade Vårdförbundet nej till hemställan men öppnade för förhandlingar. Samtidigt fortsätter pågående konfliktåtgärder.