1. Bli medlem
Skriv gärna ut den här affischen och sätt upp på din arbetsplats.
Så väljer ni en förtroendevald på arbetsplatsen
Aktiviteter och utbildningar
Sida om arbetsmiljö för dig som är förtroendevald och skyddsombud
Skyddsombudet Kalle tar tag i arbetsmiljöproblemen
Mitt uppdrag som förtroendevald