1. Bli medlem
Så väljer ni en förtroendevald på arbetsplatsen
Sida om arbetsmiljö för dig som är förtroendevald och skyddsombud
Skriv gärna ut den här affischen och sätt upp på din arbetsplats.
Aktiviteter och utbildningar
Skyddsombudet Kalle tar tag i arbetsmiljöproblemen
Mitt uppdrag som förtroendevald