Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Stockholm.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. I uppdraget ingår
även att vara skyddsombud. 

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod

Mandatperioden hos oss i Stockholm är 2 år. Mandatperioderna som just nu är aktuella är till och med 2023-04-30 eller 2023-10-31.

När du blivit vald

Arbetsgivaren får skriftlig information från Vårdförbundet när förtroendevald har valts på arbetsplatsen. Du kontaktas av förtroendevald med facklig tid från Centra eller expedition. Ett par gånger per termin kallas du till Heldag för dig som förtroendevald.

Grundutbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar.

Ledighet med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. 

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Här finns vår resepolicy och information om hur du begär ersättning om du haft utlägg för resor i samband med utbildning.

 

Har du frågor eller behöver vägledning kring uppdraget som förtroendevald? Ta kontakt med något av våra Centra, där erfarna förtroendevalda finns till ditt stöd.