Material Personcentrerad vård

Vad är personcentrerad vård? Hur kan jag bidra till att vården blir personcentrerad? Var kan jag hitta inspiration och goda exempel? Vilket material kan jag använda vid ett medlemsmöte? Här finns material och tips om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om personcentrerad vård.

Material på webbplatsen

På Vårdförbundets webb hittar du material om personcentrerad vård.
På samlingssidan vardforbundet.se/personcentrerad hittar du:

Vykort till olika målgrupper

Vi har tryckt upp vykort med devisen "Våga prova" för fyra olika målgrupper: yrkesverksamma i vården, chefer/ledare i vården, vårdgivarens representanter (till exempel kommun- och landstingspolitiker, landstingsledning, tjänstemän etc) samt beslutsfattare på statlig nivå (riksdagsledamöter och ministrar samt höga tjänstemän inom ex olika myndigheter).

Vykorten beskriver ett antal punkter om hur var och en kan bidra till att ställa om till en personcentrerad vård. Beställ i medlemsbutiken.

Kanslistöd

Vill du anordna ett medlemsmöte eller ett möte för en grupp förtroendevalda om personcentrerad vård, men känner att du behöver stöd när det gäller kunskapsinnehåll och/eller metod? På Vårdförbundets nationella kansli finns ett antal personer som kan ge dig råd och om du vill även delta vid mötet.

Här hittar du tips på länkar till material för ökad kunskap och inspiration.

Bakgrund

I maj 2015 röstade Vårdförbundets kongress igenom en ny idé om vården: Personcentrerad vård och jämlik hälsa - Vårdförbundets idé om vården.