Vårdförbundet uppmuntrar förtroendevalda och medarbetare att vara aktiva i sociala medier. Här kan du läsa användbara råd och riktlinjer som är bra att tänka på när du kommunicerar via sociala medier. Även medlemmar kan ha hjälp av råden i sin yrkesroll – om inte arbetsplatsen har egen policy för sina anställda i sociala medier.

Efterlev Vårdförbundets värderingar

Yttrandefrihet innebär rätten att tycka och tänka fritt, som förtroendevald finns det få begränsningar för vad du får säga eller tycka och stadgan är ramen för Vårdförbundet.

Var dig själv – och var transparent

Det är en skör linje mellan den professionella och privata världen på internet. Även fast du talar som privatperson kan det uppfattas som att det är Vårdförbundets åsikter som du ger uttryck för i den digitala världen.

  • Var uppriktig med vem du är och att du arbetar eller har ett förtroendeuppdrag hos Vårdförbundet.
  • Försök så långt det går att hålla isär rollerna när du yttrar dig som privatperson eller som representant för Vårdförbundet. 

Tänk efter före

Att publicera saker online är aldrig privat. Det du publicerar lever för evigt vidare på Internet vilket är viktigt att tänka på när du lägger ut information.

  • Det finns sådant som lyder under sekretess, är olagligt eller inte ska publiceras av andra skäl. Exempel på detta är frågor som är belagts med tystnadsplikt enligt MBL § 21. Självklart publicerar vi inte heller uppgifter om enskilda medlemmars förhållanden.
  • Försök så långt det går att fråga om godkännande innan du lägger upp bilder på människor. Be alltid om tillstånd när du vill använda bilder som någon annan har tagit.
  • Var försiktig med länkar till sajter med känsligt innehåll.

Tala sanning

När du hamnar i en diskussion som involverar Vårdförbundet så är det viktigt att vara tydlig och hålla sig till sanningen.

  • Var öppen för kritik och medge när du har fel.
  • Förstärk gärna dina argument med källor, exempelvis länkar till forskning eller sidor på Vårdförbundets webbplats.

Behåll lugnet

En av målsättningarna med sociala medier är att skapa dialog och människor håller inte alltid med i specifika frågor. Om du blir konfronterad av en person med annan åsikt, behåll lugnet.

  • Ge dig inte in i onödiga diskussioner där personens uppenbara uppsåt är att provocera.
  • Ibland är det bäst att ignorera en åsikt och inte skänka den trovärdighet genom att svara.

Var engagerad

En av de sociala mediernas dragningskraft är att diskussionerna i princip utspelas i realtid. Därför är det viktigt att du har tiden men framförallt engagemanget som krävs för att uppdatera innehåll, följa upp och svara på frågor när du ger dig in i en diskussion.