Du påverkar din lön varje dag, året om. Inte bara vid ditt årliga lönesamtal. Det du och din arbetsgivare kommer överens om när det gäller vilka mål ska nås och betydelsen av din kunskap och arbetsinsats under året, är det som sedan ska speglas i din lön.

Din lön bestäms lokalt hos arbetsgivaren, men Vårdförbundet finns med dig  genom aktivt stöd från våra förtroendevalda och Vårdförbundet Direkt.

Så kan du påverka lönen

När du visar att din kunskap bidrar till att ni når målen i verksamheten ska det synas genom att du får högre lön. Du och dina kollegor ska kunna vara med och påverka lönekriterierna. Prata om det tillsammans med chefen på en arbetsplatsträff i god tid innan lönesamtalen drar igång. Var det länge sedan kriterierna togs fram eller har verksamheten eller kollektivavtalet förändrats? Då kan det vara dags att ta upp frågan igen!

Du kan också påverka din lön vid nyanställning och när du byter jobb. Det är då du verkligen kan förhandla om din lön. Ställ krav - om du inte är nöjd, tacka nej och sök dig vidare.

Det här gör Vårdförbundet för att höja din lön

Vårdförbundet sluter kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Vårdföretagarna. Kollektivavtalen gör att vi kan vara med och påverka löneprocessen på din arbetsplats, men också andra villkorsfrågor som arbetstid och arbetsmiljö.

I löneprocessen kan ingå att Vårdförbundet påverkar arbetsgivaren genom att ta fram statistik kring lönespridning, löneutveckling, lönenivåer och möjligheten att göra lönekarriär. På så sätt kan vi påtala brister och hur de påverkar kompetensförsörjningen och arbetsmiljön.

Vi pratar också ständigt med politiker och beslutsfattare om att ge bättre förutsättningar och resurser till verksamheterna, så att både löner, kompetensutveckling och arbetsmiljö gynnas.

Vårdförbundet ger dig också stöd och råd inför ditt lönesamtal. Förutom att vi ger dig lönestatistik, kan du prata med dina förtroendevalda på arbetsplatsen, din lokalavdelning eller ställa frågor till vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt, 0771-420 420.

Arbetsgivaren ansvarar för att ni har tydliga lönekriterier

Din chef ska förklara och motivera lönekriterierna, det vill säga hur prestation, bidrag, resultat och måluppfyllelse påverkar din lön. Lönen sätts individuellt och kan därför skilja sig mellan dig och dina kollegor.

Arbetsgivaren ska också ha en plan för löneutvecklingen där kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamheten ska uppmuntras och belönas. I det nya avtalet för dig som är anställd i region, kommun och kommunalt bolag, HÖK 22, ska även erfarenhet och särskild yrkesskicklighet beaktas. Kontakta en lokal förtroendevald för att få mer information om hur du kan argumentera.

Se Vårdförbundets film om lön

Filmen finns även på Vårdförbundets kanal på YouTube.

Känner du inte igen dig i filmen? Då kanske löneprocessen inte fungerar på din arbetsplats. Ta gärna kontakt med Vårdförbundets förtroendevalda om du vill prata om hur lönebildningen går till på din arbetsplats.

Det är när vi är många som vi kan påverka

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i våra överenskommelser. Om vi är många som påverkar från olika håll, både som individer och tillsammans i Vårdförbundet, har vi möjlighet att förändra och förbättra.