Sedan 1 november 2020 är Capio en egen avdelning i Vårdförbundet. Du som är medlem och arbetar inom Capio tillhör avdelning Capio, istället för din geografiskt lokala avdelning.

Vad innebär övergång från klubb till avdelning rent konkret för dig som medlem?

  • Kunskap om Capio. Du ska få hjälp och stöd av en organisation i Vårdförbundet som kan Capio som arbetsgivare och de avtal som finns i organisationen.
  • Rådgivning och stöd. Du kan alltid höra av dig till Vårdförbundet Direkt om du har en fråga eller fundering, 0771-420 420. Flera frågor kan de svara på direkt men de förmedlar kontakt med avdelningen vid behov.
  • Riktade medlemsaktiviteter. Du som medlem kan alltid besöka de medlemsaktiviteter som Vårdförbundet anordnar, oavsett vilken avdelning som håller i dem.
  • Rösträtt i avdelning Capio. Du kan inte delta i din geografiska avdelnings årsmöte då du inte längre är medlem i den och inte har rösträtt där. Du kommer att få inbjudan till årsmöte i avdelning Capio år 2021.
  • Utbildningar och aktiviteter för privat sektor. Målet är att utbildningar för förtroendevalda ska bli riktade mot privat sektor och de avtalen som gäller där.

Se Sinevas invigningstal vid årsmötet 2020 och läs mer om invigningen här.