Capio en egen avdelning i Vårdförbundet. Du som är medlem och arbetar inom Capio tillhör avdelning Capio, istället för din geografiskt lokala avdelning.

Vad innebär övergång från klubb till avdelning rent konkret för dig som medlem?

  • Kunskap om Capio. Du kan få hjälp och stöd av en organisation i Vårdförbundet som kan Capio som arbetsgivare och är väl bekanta med de avtal som finns med arbetsgivaren.
  • Rådgivning och stöd. Du kan alltid höra av dig till Vårdförbundets rådgivare om du har en fråga eller fundering, 0771-420 420. Flera frågor kan de svara på direkt men de förmedlar kontakt med avdelningen vid behov.
  • Riktade medlemsaktiviteter. Du som medlem kan alltid besöka de medlemsaktiviteter som Vårdförbundet anordnar, oavsett vilken avdelning som håller i dem.
  • Rösträtt i avdelning Capio. Du kan inte delta i din geografiska avdelnings årsmöte då du inte längre är medlem i den och inte har rösträtt där. 
  • Utbildningar och aktiviteter för privat sektor. Utbildningar och aktiviteter anpassat för privat sektor och de avtalen som gäller där.

Avtalsrörelsen 2024

Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet HÖK 22 som gäller för dig i region, kommun och kommunalt företag. Håll dig uppdaterad om vad som händer och hur det här påverkar dig.

Allt om avtalsrörelsen 2024

Årsmöte 2024: Har du ett förslag till förändring?

En motion är ett sätt att framföra din åsikt om vad Vårdförbundet ska arbeta med eller förändra. Vad är viktigt för dig?

Mer om årsmötet och att skriva en motion

30% på färg & färgtillbehör

Teknos tackar inte med applåder, Teknos tackar med färg och ger dig som medlem ett superbra erbjudande!

Till medlemserbjudandet

Kontakta styrelsen i avdelning Capio