Under Almedalsveckan möts många politiker och beslutsfattare. Vårdförbundet har under flera års tid varit på plats och påverkat för att lyfta vårdyrkenas roll och vilka förutsättningar som behövs för att villkoren, vården och yrkena ska utvecklas så att både samhället och våra medlemmar tjänar på det.

I Visby en vecka om året i början av juli ordnas Almedalsveckan som är en mötesplats för politiska frågor. Vårdförbundet deltar ofta för att få fram budskap från medlemmar och vara rösten i debatter och dialoger om vårdens och våra medlemmars förutsättningar.

Läs om vad Vårdförbundet gjorde i Almedalen 2019 här.

Seminarier

Vårdförbundet ordnar seminarier där politiker, sakkunniga, beslutsfattare och medlemmar möts för att diskutera och gemensamt hitta lösningar. Vi har tidigare lyft hur vi ska lösa kompetenskrisen, stoppa vårdköerna och hur vi tar ett gemensamt ansvar för vården. Även löneutveckling och arbetsvillkoren har varit i fokus på våra seminarium.

Vårdförbundet deltar också i andra organisationers seminarium där vi bidrar med perspektiv från våra medlemsgrupper. Vi argumenterar direkt med ministrar likväl som lokala politiker.

Mingel

De mingel som förekommer i Almedalen syftar till att knyta kontakter och diskutera viktiga politiska frågor. Vårdförbundet bjuder vanligtvis in till ett mingel där alla är välkomna. Vi vill gärna att medlemmar direkt ska möta beslutsfattare och berätta om sina perspektiv.

Möten

Vårdförbundets förtroendevalda deltar också i samtal på tu man hand. Syftet är detsamma, att lyfta våra medlemmars perspektiv.

Vad ger det medlemmarna att Vårdförbundet är på plats?

Att påverka och jobba med förändring tar tid och Almedalen är en av de arenor där vi påverkar för att få till förändringar. Vi gör det ibland själva och ibland tillsammans med andra organisationer. Vi har sett att flera av våra lösningar, till exempel inom personcentrerad vård, har blivit allt mer prioriterat av politiker och beslutsfattare efter att vi och andra organisationer har påverkat i frågorna.

Hur kan medlemmar delta i Almedalen?

Alla events som officiellt arrangeras under Almedalsveckan är gratis och öppna för allmänheten. Du som medlem kan alltså delta på plats och själv lyfta dina perspektiv när du träffar människor på plats. Flera av seminarierna sänds ofta via webben. Vårdförbundets seminarium annonseras på webben och du som medlem är varmt välkommen att delta i publiken och möta oss på plats.

Mer om Almedalsveckan här.

Här kan du se filmer från Vårdförbundets deltagande i 2018 års Almedalsvecka.