Vårdförbundet har kommit överens med Almega Vårdföretagarna om att införa flexpension, vilket innebär en väsentlig höjning av medlemmarnas totala pension. Utöver flexpension innebär överenskommelsen bland annat också höjda OB-ersättningar och att besked ska lämnas om huruvida medarbetaren bedömts vara särskilt yrkesskicklig.

Överenskommelserna omfattar medlemmar som arbetar inom avtalen Bransch D Företagshälsovård, E Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet och F Äldreomsorg.

De rörliga ersättningarna för OB och beredskap räknas upp med värdet enligt det normerande industrimärket, vilket innebär höjningar med 4,1 % från och med 1 juli 2023 och med 3,3 % från och med 1 juli 2024. Ny lön betalas ut retroaktivt från 1 juli 2023.

Vårdförbundets medlemmar kommer få rejält höjda pensioner tack vare det nya avtalet om flexpension. Avtalet innebär att arbetsgivare årligen kommer sätta av ytterligare premier till medlemmars pension, utöver de 4,5 procent som redan idag sätts av till tjänstepension ITP.

- Det nya avtalet om flexpension innebär en avsevärd höjning av våra medlemmars framtida pensioner! /Sineva Ribeiro

- Det är bra att arbetsgivarna i privat sektor anstränger sig för att ge schyssta och jämställda villkor så att det blir attraktivt att arbeta inom kvinnodominerad vård- och omsorgsverksamhet, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga

En nyhet i löneavtalen är att den som bedömts som särskilt yrkesskicklig ska informeras om det i det årliga samtalet om resultat och lön, vilket är något Vårdförbundet har arbetat för länge. 

- Vårdförbundet har arbetat hårt för högre löner till våra medlemmar och att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras när löneökningsutrymmet ska fördelas hos företagen. Det är glädjande att arbetsgivarna vill fortsätta att utveckla löneavtalet och arbetet med särskilt yrkesskickliga. Det kommer att bidra till ökad lönespridning och möjlighet för Vårdförbundets medlemmar att få en god löneutveckling i yrket över tid, säger förhandlingschef Annelie Söderberg.

Vårdförbundet ska tillsammans med Almega Vårdföretagarna fördjupa arbetet kring särskilt yrkesskickliga genom att spela in gemensamma informationsfilmer och anordna gemensamma lönekonferenser, vilket förhoppningsvis bidrar till en förbättrad löneprocess.   

Parterna är även överens om att hantera nya regler rörande dygnsvila i en arbetsgrupp, där förhandlingar startar i höst.

Sammanfattning av det nya avtalet:

  • Nytt avtal om flexpension som ger högre pensionsavsättningar. Avsättningarna till flexpension startar 1 juli 2024 och ska 2029 vara uppe i 2 procent av lönen, utöver befintliga avsättningar till tjänstepensionsavtalet ITP.
  • Höjningar av rörliga ersättningar i enlighet med industrimärkets 4,1 procent från 1 juli 2023 och 3,3 procent från 1 juli 2024.
  • I det årliga lönesamtalet ska den som bedömts som särskilt yrkesskicklig informeras om det.
  • Parterna ska ta fram ett gemensamt stödmaterial för de arbetsgivare som vill erbjuda medarbetarna fria arbetsskor och -strumpor.
  • Partsgemensamt arbete för att utreda skäl till deltid och främja heltidsarbete.
  • Dygnsvilobestämmelser förhandlas i en arbetsgrupp under hösten 2023.
  • Löne- och villkorsavtalen gäller från 1 juni 2023 och löper tillsvidare.

Mer detaljer om det nya avtalet kommer att publiceras senare under hösten kring ytterligare delar som börjar gälla först 1 januari 2024.