Nu går vi snart in i avtalsrörelse där vi förhandlar dina arbetsvillkor. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Det är ofta tuffa förhandlingar där utgången är oviss. Men våra förhandlare gör allt för att du ska få det bättre.

I avtalsrörelsen 2024 förhandlar Vårdförbundet som ett av flera fackförbund med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Avtalet vi förhandlar är Vårdförbundets största avtal HÖK 24.

För att kunna gå in i förhandling måste någon av parterna säga upp det nuvarande avtalet HÖK 22 senast den 31 december 2023. Om så sker kommer förhandlingar inledas i början av 2024 med målet att sluta avtal senast den 31 mars 2024.

Vem beslutar om vi ska säga upp avtalet?

Det är Vårdförbundets förbundsstyrelse som fattar beslut om avtalet ska sägas upp eller inte. Det är också förbundsstyrelsen som fattar beslut om vilka yrkanden vi ska ha i förhandlingarna. Förbundsstyrelsen inhämtar råd i förhandlingsfrågorna av Avtalsrådet. 

I avtalsförhandlingar måste arbetsgivarpart och den fackliga organisationen komma överens och det innebär ofta ett givande och tagande i förhandlingarna och det handlar om att komma fram till ett resultat som accepteras av båda sidor,

Vad kan Vårdförbundet förhandla om?

Det här är exempel på vad vi kan förhandla om:

  • Lön
  • Rörliga ersättningar​
  • Arbetstider och uppföljningar kring förläggning​
  • Arbetsmiljö
  • Ledighetsförmåner​
  • Andra anställningsvillkor
  • Kompetensutveckling, utbildningsanställningar och karriärvägar

Vad kommer Vårdförbundet att yrka på i förhandlingarna?

När vi går in i förhandlingar har vi alltid målet att förbättra dina anställningsvillkor.  Nu pågår ett arbete i förbundsstyrelsen där vi prioriterar och formulerar yrkanden utifrån bland annat fattade kongressbeslut, medlemsenkäter och dialoger med medlemmar och förtroendevalda. Vårdförbundet kommer att överlämna yrkanden senast i slutet av december.

Vad betyder den svenska modellen?

Den svenska modellen bygger på att det är arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer) som träffar kollektivavtal om hur arbetsvillkor och löner ska se ut.

Det finns också regler för hur parterna kan agera om man inte kommer överens. Det har gjort att det är ganska ovanligt med konflikter på svensk arbetsmarknad. I många andra länder bestäms ofta villkoren i anställningen via lagstiftning vilket givetvis innebär generella och inte bransch-anpassade villkor.

Viktigt! Uppdatera dina uppgifter inför avtalsrörelsen 2024

Nu när vi går in i avtalsrörelsen 2024 är det extra viktigt att dina uppgifter hos oss är korrekta. Uppdatera dina uppgifter här, det tar bara några minuter.