Medlemsavgift

Som yrkesverksam medlem betalar du en medlemsavgift till Vårdförbundet på 265 kronor per månad. Du kan få reducerad medlemsavgift om du exempelvis är student, föräldraledig, pensionär eller har sjukersättning.

Medlemsavgift

Medlemsgrupp                   

Medlemsavgift

Yrkesverksam

 265 kronor/månad

Pensionär

 360 kr/år

Student i grundutbildning

 150 kronor för hela studietiden

 

Ändrad avisering för dig med hel sjukersättning

Från och med den 1  januari 2018 kan du som har hel sjukersättning tillsvidare bli pensionärsmedlem i Vårdförbundet. Som pensionär betalar du 360 kronor för ett helt år och medlemsavgiften betalas i januari varje år.

Om du redan har informerat Vårdförbundet om att du har hel sjukersättning tillsvidare ändras du automatiskt till pensionärmedlem från och med den 1 januari 2018.

Om du ännu inte meddelat oss, kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Yrkesverksam

Ordinarie medlemsavgift för dig som är yrkesverksam är 265 kronor per månad. Om du har en inkomst upp till17 000 kronor per månad kan du få reducerad avgift. Kontakta Vårdförbundet Direkt så hjälper vi dig med det. Notera även att det kan tillkomma belopp om du dessutom är medlem i din yrkesförening genom oss. Se nedan.

Student

Som studentmedlem i grundutbildning betalar du 150 kronor för hela studietiden. När du tagit din examen har du reducerad avgift under dina första sex månader som yrkesverksam och betalar då endast 100 kronor per månad om du varit medlem under studietiden.

Pensionär

Du som är eller blir pensionärsmedlem betalar din medlemsavgift en gång per år. Avgiften är 360 kr, för ett helt år. 

Har du fått beslut om hel sjukersättning tillsvidare kan du, från 1 januari 2018, bli pensionärsmedlem.

Reducerad medlemsavgift

Reducerad medlemsavgift är möjlig om du exempelvis är student, föräldraledig, pensionär eller har sjukersättning. Ändringen gäller normalt från och med den första i nästkommande månad. Vid ändrad inkomst som påverkar medlemsavgift kontakta oss snarast. Reducering beviljas högst 3 månader retroaktivt. Du har möjlighet att få en reducerad medlemsavgift vid följande situationer:

Anledning

Medlemsavgift

Inkomst upp till 17 000 kr/månad, tex. vid tjänstledighet

100 kr/mån

Helt föräldraledig

100 kr/mån

Pensionär

360 kr/år

Arbetar i annan sektor och tillhör ett annat avtalsslutande fackförbund

30 kr/mån

Arbetar utomlands med arbetsgivare som inte är registrerade i Sverige

30 kr/mån

Särskilda skäl, exempelvis tillfällig nedsättning av betalningsförmågan

Enligt beslut


Med inkomst menas bruttolön samt till exempel sjukpenning och arbetslöshetsersättning inklusive inkomstförsäkring.

Övertidsersättning, ob, jourersättning och sjukersättning räknas inte in.

Om du har frågor om reducerad medlemsavgift, kontakta Vårdförbundet Direkt så hjälper vi dig. Telefon 0771-420 420.

Dubbelorganiserad

Vårdförbundet har avtal om dubbelorganisering med Lärarförbundet och Unionen.

Dubbelorganisering innebär att du är medlem i de båda förbunden men du betalar bara en medlemsavgift. Kontakta Vårdförbundet Direkt, tel: 0771-420 420 angående vilka kriterier som gäller för dubbelanslutning.

Så betalar du din medlemsavgift

Du kan välja att betala din medlemsavgift på fyra olika sätt.

Autogiro

Det är smidigt att betala medlemsavgiften via autogiro. Det förenklar för dig själv och hjälper till att värna om miljön genom att färre brev med inbetalningskort skickas ut per post. Nu kan du lämna medgivande för betalning via autogiro direkt på Vårdförbundets webb, med BankID eller med Mobilt BankID. Väljer du att teckna autogiro skickar vi en TRISS-lott till dig, som tack för att du värnar om miljön. Läs mer om hur du betalar med autogiro.

E-faktura

Det går även bra att betala medlemsavgiften via e-faktura. Det anmäler du via din internetbank. I din internetbank söker du på Vårförbundet eller Vårdförbundets  plusgiro: 866 902-0. Om du anmäler via någon annans internetbank måste alltid medlemmens personnummer anges.

Tänk på att om du byter bank måste du göra en ny anmälan om e-faktura.

Löneavdrag

Du som är anställd i kommun eller landsting kan betala medlemsavgiften via löneavdrag. Vill du betala via löneavdrag ska du fylla i och skicka in blanketten Ändringsanmälan (pdf).

Inbetalningskort/avi

Du kan också betala din medlemsavgift med inbetalningskort/avi.

Kontakta oss för frågor eller för att ändra uppgifter

Om du har frågor om medlemsavgiften så kontakta oss gärna via Vårdförbundet Direkt, tel: 0771-420 420.

Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter om dig. När du får ändrad inkomst, byter arbetsplats eller flyttar kan du enkelt logga in och ändra dina uppgifter  direkt här på vår webbplats eller ringa Vårdförbundet Direkt tel: 0771-420 420.

Medlemskap i yrkesförening

Är du medlem i Svensk Sjuksköterskeförening så betalar du deras medlemsavgift samtidigt med avgiften till Vårdförbundet, med en så kallad samavisering. Därför kan totalbeloppet på din avi vara högre än medlemsavgiften för Vårdförbundet. Medlemskap i Svensk Sjuksköterskeförening kostar 36 kronor per månad. Läs mer om Svensk sjuksköterskeförening.

Röntgensjuksköterskor betalar medlemsavgift till Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker betalar medlemsavgift till Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap IBL och barnmorskor betalar medlemsavgift direkt till Svenska barnmorskeförbundetOrganisationerna bestämmer själva över sin avgift.