Som yrkesverksam medlem betalar du en medlemsavgift till Vårdförbundet på 295 kronor per månad, men de första tre månaderna är kostnadsfria! Du som är student eller pensionär betalar en lägre avgift. Du kan få reducerad medlemsavgift om du exempelvis är tjänstledig, föräldraledig eller delvis har sjukersättning.

Medlemsavgift

Medlemsgrupp                   

Medlemsavgift

Yrkesverksam

295 kronor/månad

De tre första månaderna är kostnadsfria, läs villkor här.

Pensionär

 360 kr/år

Student i grundutbildning

 150 kronor för hela studietiden

Yrkesverksam

Ordinarie medlemsavgift för dig som är yrkesverksam är 295 kronor per månad. De första tre månaderna är kostnadsfria, läs villkor här. Från och med den fjärde månaden som medlem betalas medlemsavgift. Om du har en inkomst upp till 17 000 kronor per månad kan du få reducerad avgift. 

Student

Som studentmedlem i grundutbildning betalar du 150 kronor för hela studietiden. När du tagit din examen har du reducerad avgift under dina första sex månader som yrkesverksam och betalar då endast 100 kronor per månad om du varit medlem under studietiden.

Pensionär

Du som är eller blir pensionärsmedlem betalar din medlemsavgift en gång per år. Avgiften är 360 kr, för ett helt år. Läs mer om pensionärsmedlemskap.

Du som har hel sjukersättning

Har du fått beslut om hel sjukersättning tillsvidare kan du bli pensionärsmedlem.

Reducerad medlemsavgift

Det är möjligt att få medlemsavgiften reducerad om du exempelvis är föräldraledig, tjänstledig eller har delvis sjukersättning.  Kontakta oss i god tid när du vet att du kommer få en ändrad inkomst som kan påverka medlemsavgiften. Ändringen gäller tidigast från och med den månad du kontaktar oss. Du har möjlighet att få en reducerad medlemsavgift vid följande situationer:

Anledning

Medlemsavgift

Inkomst upp till 17 000 kr/månad, tex. vid tjänstledighet

100 kr/mån

Föräldraledig/graviditetspenning

100 kr/mån

Arbetar i annan sektor och tillhör ett annat avtalsslutande fackförbund

30 kr/mån

Arbetar utomlands med arbetsgivare som inte är registrerade i Sverige

30 kr/mån

Särskilda skäl, exempelvis tillfällig nedsättning av betalningsförmågan

Enligt beslut


Med inkomst menas bruttolön samt till exempel sjukpenning och arbetslöshetsersättning inklusive inkomstförsäkring.

Övertidsersättning, ob, jourersättning och sjukersättning räknas inte in.

Vill du ansöka om reducerad medlemsavgift logga in på Mina uppgifter och gör din ansökan där.

Om du har frågor om reducerad medlemsavgift, kontakta Vårdförbundet så hjälper vi dig. Telefon 0771-420 420.

Dubbelanslutning

Vårdförbundet har avtal om dubbelanslutning med Sveriges Lärare och Unionen.

Dubbelanslutning innebär att du är medlem i de båda förbunden men du betalar bara en medlemsavgift. Kontakta Vårdförbundet 0771-420 420 angående vilka kriterier som gäller för dubbelanslutning.

Så betalar du din medlemsavgift

Du kan välja att betala din medlemsavgift på fem olika sätt.

Autogiro

Det är smidigt att betala medlemsavgiften via autogiro. Det förenklar för dig själv och hjälper till att värna om miljön. Läs mer om hur du betalar med autogiro.

Tänk på att om du byter bank måste du göra en ny anmälan om autogiro. 

E-faktura

Det går även bra att betala medlemsavgiften via e-faktura. Det anmäler du via din internetbank. I din internetbank söker du på Vårdförbundet eller Vårdförbundets  plusgiro: 866 902-0. Om du anmäler via någon annans internetbank måste alltid medlemmens personnummer anges.

Tänk på att om du byter bank måste du göra en ny anmälan om e-faktura.

Kivra

Du kan välja att betala avierna direkt i Kivra och du som har Kivra får dina medlemsfakturor från Vårdförbundet dit.

Kivra är miljövänligt och genom att ha en digital brevlåda så kommer du alltid åt dina fakturor, var du än befinner dig. Läs mer om Kivra på deras webbplats.

Löneavdrag

För vissa kommuner och regioner kan du använda tjänsten löneavdrag för att betala din medlemsavgift. Det gör du via Mina uppgifter (du behöver vara inloggad).

Inbetalningskort/avi

Du kan också betala din medlemsavgift med inbetalningskort/avi.

Kontakta oss för frågor eller för att ändra uppgifter

Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter om dig som:

  • Arbetsplats
  • E-post
  • Mobilnummer

Det gör du enklast genom att logga in och ändra dina uppgifter  eller så kan du kontakta oss på tel: 0771-420 420.

Medlemskap i yrkesförening

Röntgensjuksköterskor betalar medlemsavgift till Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker betalar medlemsavgift till Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap IBL. Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening betalar medlemsavgift till föreningen. Organisationerna bestämmer själva över sin avgift.