Samtliga bokningar av hotell, tåg- och flygresor samt hyrbil ska göras hos resebyrå som Vårdförbundet samarbetar med, i första hand Tranås Resebyrå. Här finns den resepolicy som ska följas och annan viktig information du kan behöva.

Resepolicy

Vårdförbundets resepolicy ger dig som förtroendevald vägledning för vad som gäller vid beställning av resetjänster som betalas av Vårdförbundet. Det är viktigt att gällande policy följs.

Beställ och avboka resor

Individuella resor bokas i första hand via Tranås Resebyrå och deras självbokningssystem, och i andra hand American Express Gobal Business Travel (GBT) och deras självbokningssystem Neo.

Instruktioner och information resebokning

Kontaktuppgifter resebyråer

Till självbokningen Tranås Resebyrå

Till självbokningen Neo (GBT)