Reseräkning och resepolicy

Alla resor som ska betalas av Vårdförbundet bokas via Tranås resebyrå. Här finns den resepolicy som ska följas och de blanketter du kan behöva.

Resepolicy

Vårdförbundets resepolicy ger dig som förtroendevald vägledning för vad som gäller vid beställning av resetjänster som betalas av Vårdförbundet. Det är viktigt att gällande policy följs.

Beställ och avboka resor

Vårdförbundets resebeställningar och övriga resebyråtjänster ska gå via Tranås resebyrå. Beställning och avbokning görs via e-post eller telefon. (Tranås resebyrå har också en online-bokningstjänst. Är du intresserad att använda den kontakta då resebyrån så hjälper de dig.)  Beroende på resa/destination finns olika kontaktuppgifter.

Inrikes och Europa

Telefon: 0140-37 50 30
E-post: europe@tranas-resebyra.se

Afrika

Telefon: 0140-37 50 10
E-post: africa@tranas-resebyra.se

Övriga Världen

Telefon: 0140-37 50 20
E-post: amerasia@tranas-resebyra.se

Grupp/konferens

Telefon: 0140-37 50 70 
E-post: group@tranas-resebyra.se

Vid akuta ärenden som berör bokning och avbokning efter kontorstid finns ett journummer att använda.

Ring Tranås resebyrå 0140-37 50 00 för vidare instruktioner. Kostnaden för samtalet är reglerad i avtalet.

Rapportera fel och synpunkter till Tranås resebyrå

När fel uppstår i samband med en resa är det viktigt att du ger snabb och konkret återkoppling till Tranås resebyrå, för att de ska kunna vidta lämpliga åtgärder.

Om du har fått fel kod till flygbiljetten, blir bokad på ett hotell som inte är porrfritt, eller om taxin du bokat via Tranås resebyrå inte kommer i tid är det viktigt att du återkopplar detta till resebyrån så fort som möjligt, på ett tydligt och beskrivande sätt.

På detta sätt kan vi följa upp samarbetet med Tranås resebyrå lättare.

Kontakt

Förutom återkopplingen till säljaren ska felet eller synpunkten också skickas till Anders Göransson som är operativ chef på Tranås resebyrå.

Frågor

Om du har frågor om din reseräkning kan du mejla till ekonomi@vardforbundet.se .