Om kongressen

Kongressen är Vårdförbundets högsta beslutande organ. De 190 kongressombuden, som utses av medlemmarna, beslutar tillsammans med förbundsstyrelsen om bland annat vision och mål för verksamheten. Du som medlem kan skriva motioner till kongressen. Protokollet från kongress 2018 finns nu tillgängligt och längst ner på sidan hittar du protokoll från Vårdförbundets kongress 2011 och 2014.

Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden

Under perioden inför och under kongressen hittar du  information på webbplatsen om de frågor som ska behandlas. Där står även hur du kan få mer information och ge synpunkter.

Som medlem kan du skriva motioner direkt till kongressen i frågor som gäller vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten. 

I samband med din lokala avdelnings årsmöte kan du vara med i valet av kongressombud

Kongressperioden är fyra år och nästa ordinarie kongress kommer att genomföras 2022.