Vi tycker att det är viktigt att våra yrken stärks och att kunskapsområdena utvecklas. Därför samarbetar vi med ett 30-tal olika riksföreningar där yrkesutövare med gemensam specialistutbildning eller gemensamt arbetsområde samlas. Här kan du läsa vilka de är och vilken förening som kan passa dig.

I föreningarna samlas medlemmar för att diskutera hur yrkeskunskap och utvecklas och spridas. Stort fokus ligger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom riksföreningarna kan kompetensen hos din yrkesgrupp utvecklas snabbare vilket också påverkar vårdutvecklingen positivt.

Bli medlem i en riksförening

Är du intresserad av att påverka ditt yrkes utveckling och kunskapsområde? Då ska du bli medlem i den riksförening som representerar din specialicering eller arbetsområde.

Här är de föreningar som Vårdförbundet har samarbetsavtal med:

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (SENA)
sena.se

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, (RAS)
ambssk.se

Riksföreningen för Anestesi och intensivvård
aniva.se

Astma- Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen, ASTA
asta.org.se

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
barnsjukskoterska.com

Sjuksköterskor i Cancervård
cancervard.se

Föreningen för Chefer och ledare
cheferochledare.se

Specialistföreningen för Dermatologi och Venereologi Sjuksköterskor i Sverige (DVSS)
swenurse.se/dvss

Distriktssköterskeföreningen
distriktsskoterska.se

Riksföreningen för Företagssköterskor
foretagsskoterskor.se

Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige
fsgs.se/

Handledning i Omvårdnad - Sektion under Svensk Sjuksköterskeförening (HiO)
omvardnadshandledning.se

Riksföreningen för Histopatologi

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK)
nfsk.se

Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin, SKKT
ibl-inst.se/sektion/skkt/

Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS
swenurse.se/

Riksföreningen för Mikrobiologi
mikrobiologi.net

Sveriges MS-sjuksköterskeförening
neuroportalen.com

Svensk förening för Neurofysiologianalytiker
sfnfa.net

Svensk förening för omvårdnadsinformatik
swenurse.se/omvardnadsinformatik

Riksföreningen för Operationssjukvård
rfop.se

Ortopedisjuksköterskor i Sverige – OSIS
swenurse.se/osis

Sveriges ideella Ortoptistförening
siof.se

Psykiatriska riksföreningen
psykriks.se

Riksföreningen för Skolsköterskor
skolskoterskor.se

Sveriges sjuksköterskor inom området Smärta
swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sveriges-sjukskoterskor-inom-omradet-smarta---SSOS/

Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS)
swenurse.se

Sjuksköterskor mot Tobak
sjukskoterskormottobak.com

Riksföreningen för Trauma
trauma.se

Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik
ultraljud.nu

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi
rsu.se

Sjuksköterskan inom Äldrevård
swenurse.se/aldrevard

Riksföreningen för Ögonsjukvård
swenurse.se/rfogon

 

För dig som administrerar medlemmar i en riksförening

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta Vårdförbundet genom vårt kontaktformulär. Till kontaktformuläret.