Remissyttranden

Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram vår politik och våra viktigaste frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade.
  • 2019

  • Remissyttranden 2017

    2017 har Vårdförbundet bland annat svarat på remiss om reglering av vinster inom hälso- och sjukvården.

  • Remissyttranden 2016

    2016 har Vårdförbundet bland annat svarat på remisser om Klagomålsutredningens förslag och förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet.

  • Remissyttranden 2015

    2015 svarade Vårdförbundet bland annat på remisser om eHälsa och föreskrifter om anmälan av vårdskador.