Vårdförbundets studentorganisation har valt ny styrelse för ett år framåt. Vid årsmötet blev Marlene Juhl omvald som ordförande för Vårdförbundet Student. Tillsammans kommer de fokusera på att den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, blir mer tillgänglig och att alla nyexaminerade får en god introduktion på sina arbetsplatser.

Vårdförbundet Student, med 8 000 medlemmar, är en del av Vårdförbundet som har cirka 114 000 medlemmar totalt. Den nya styrelsen representerar medlemmar som studerar på de treåriga programmen till biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor på högskola och universitet runt om i landet.  

- Jag är otroligt glad över att få förnyat förtroende att leda Vårdförbundet Student ännu ett år och jag kommer fortsätta arbeta för att vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, håller en hög kvalité, för en bra förstalön och en hållbar introduktion för nyexaminerade, säger Marlene Juhl, omvald ordförande för Vårdförbundet Student. 

Hur väl utbildningarna fungerar är centrala för en bättre kompetensförsörjning till vården, vilket är oerhört viktigt då landets samtliga 21 regioner rapporterar brist på Vårdförbundets yrkesgrupper barnmorskor, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor och 20 av 21 regioner har brist även på biomedicinska analytiker. 

- Vi som pluggar tre år till biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är redan djupt engagerade och måna om att vår utbildning och VFU blir så bra som möjligt. Men också att vi får en bra introduktion in i arbetslivet. Våra legitimationer är samhällsviktiga och avgör hur många vårdplatser som kan bemannas. Ju fler som tar examen desto fler kommer ut i arbetslivet och fler patienter får vård. Det är otroligt viktigt, säger, säger Marlene Juhl, omvald ordförande för Vårdförbundet Student. 

Ordförande Marlene Juhl är 24 år och läser sjuksköterskeprogrammets femte termin på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Hon brinner också för att fånga upp det engagemang hon ser hos medlemmarna och studenterna överlag. 

- Under året som kommer ska jag se över hur vi kan fånga upp studenters engagemang och hitta nya kreativa sätt för våra studentmedlemmar att engagera sig. Det ser jag fram emot och jag välkomnar alla studenter inom våra professioner att bli medlemmar för oss. Ju fler vi är desto mer kan vi tillsammans påverka, säger Marlene Juhl, omvald ordförande för Vårdförbundet Student. 

Vårdförbundets nya studentstyrelse som sitter från oktober 2023 till oktober 2024

Ordförande Marlene Juhl, 24 år Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, Stockholm. 
Vice ordförande Ebba Claesson, 26 år Röntgensjuksköterskeprogrammet, Karolinska institutet, Stockholm 
Styrelseledamot Esha Hoque, 30 år Sjuksköterskeprogrammet, Linköping Universitet. 
Styrelseledamot Johanna Bravenius, 36 år Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna 
Styrelseledamot Emma Lindell, 41 år Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Halmstad 
Styrelseledamot Shahira Hafed, 22 år, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, Stockholm. 
Styrelseledamot Åsa Elfvelin, 23 år Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola, Stockholm. 
Styrelseledamot Cain Rocabado Hellgren, 29 år, Biomedicinsk analytikerprogrammet, Karolinska institutet, Stockholm 
Styrelseledamot Irina Fransson, 39 år, Sjuksköterskeprogrammet, Lund Universitet 
Styrelseledamot Ebba Johnsson, 33 år, Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna