Använd något av våra formulär nedan för att skicka in en framställan om förhandling eller överläggning.  Det är viktigt att du väljer rätt formulär!   

Kan jag skicka med personuppgifter i min framställan, med tanke på GDPR?  

Ja. När du använder vårt webbformulär överförs uppgifterna på ett säkert sätt. Så hanterar Vårdförbundet personuppgifter.   

Arbetsgivare i region, kommun, kommunalt företag och kommunalförbund  

Här skickar du in din framställan om överläggning eller förhandling.  

Undantag från dygnsviloregeln enligt AB, för arbetsgivare i region, kommun eller i kommunalt företag inom Sobona   

Här skickar du in din förhandlingsframställan om undantag från dygnsviloregeln enligt AB.   

Arbetsgivare i stat eller privat, inklusive stiftelser   

Här skickar du in din framställan om överläggning eller förhandling.

Frågor och svar  

Här hittar du vanliga frågor och svar. 

Övrig kontakt

Söker du kontakt med Vårdförbundet av helt annan anledning? Här hittar du kontaktuppgifter till avdelningar. För övriga kontakter ring vår rådgivning på 0771-420 420.