Använd något av våra formulär nedan för att skicka in en framställan om förhandling eller överläggning.  Det är viktigt att du väljer rätt formulär!

För arbetsgivare inom SKR och Sobona som söker kontakt i konfliktärenden

Här skickar du in förhandlingsframställan om samhällsfarlig stridsåtgärd

Här skickar du in förhandlingsframställan om skyddsarbete vid konflikt

Här skickar du in dispensansökan under konflikt, SKR och Sobona

Kan jag skicka med personuppgifter i min framställan, med tanke på GDPR?  

Ja. När du använder vårt webbformulär överförs uppgifterna på ett säkert sätt.  Så hanterar Vårdförbundet personuppgifter.   

Arbetsgivare i region, kommun, kommunalt företag och kommunalförbund  

Här skickar du in din framställan om överläggning eller förhandling.  

Undantag från dygnsviloregeln enligt AB, för arbetsgivare i region, kommun eller i kommunalt företag inom Sobona   

Här skickar du in din förhandlingsframställan om undantag från dygnsviloregeln enligt AB.   

Förhandlingsframställan om dispens från dygnsviloregel, för arbetsgivare i region, kommun eller kommunalt företag inom Sobona

Här skickar du in din förhandlingsframställan om dispens från dygnsviloregel.

Arbetsgivare i stat eller privat, inklusive stiftelser   

Här skickar du in din framställan om överläggning eller förhandling.

Frågor och svar  

Här hittar du vanliga frågor och svar. 

Övrig kontakt

Söker du kontakt med Vårdförbundet av helt annan anledning? Här hittar du kontaktuppgifter till avdelningar. För övriga kontakter ring vår rådgivning på 0771-420 420.