Vad tycker patienterna om personcentrerad vård? Hur påverkas vårdmiljön? Och vad tycker de kollegor som har erfarenhet av att arbeta personcentrerat? Här hittar du några vittnesmål om personcentrerad vård.

Johan Örnvall, patient

"När jag av en slump hamnade på en avdelning där de arbetar personcentrerat, kändes det på en gång att det var ett annat synssätt på mig som person. Jag blev väldig väl omhändertagen och man diskuterade hela tiden vad man hade gjort och vad man skulle göra. Jag fick även vid utskrivningstillfället en dokumentation där allt som hänt under min period på sjukhuset fanns dokumenterat."

"Det som jag fann mest intressant var faktiskt arbetsglädjen hos personalen både dag, natt och kväll. Det var en bra överlämning, det var en kontinuitet när de pratade, det var aldrig någon upprepning att man behövde lägga till att "jag har den och den sjukdomen också", alla var överens om vem jag var och hur jag skulle tas om hand."

Håkan Hedman, patient

"Jag tycker bättre om ordet personcentrering än patientcentrering. Man är ju en person, en människa, men patient är man bara när man befinner sig i vården. Idag när jag sitter här är jag ju inte patient, jag är ju den jag är. Men på torsdag ska jag gå och ta prover och då är jag patient den timme jag befinner mig på laboratoriet. Men när jag går ut genom dörren så är jag inte patient längre."

Malin Högberg, patient

"Hela grundtanken i personcentrerad vård är så tilltalande. Många gånger, särskilt som flicka och ung kvinna, kände jag mig reducerad till bara en diagnos – den där diabetikern. Jag var en frågvis person men jag fick aldrig ställa mina frågor utan kände mig avvisad när jag försökte att begripa vad jag hade hamnat i för situation. För man blir faktiskt expert på hur man fungerar själv."

"Om vårdpersonalen kan vara mina coacher, när det gäller medicinska fakta, så är det absolut säkert att om vi kan samarbeta i ett partnerskap där jag kännar mig tilltalad som en person med integritet och förmågor, så blir det naturligtvis bäst."

Putte Abrahamsson, verksamhetschef

"I akutsjukvård är det lätt att bli för teknisk och objektifierande. Vi fokuserar på mätvärden och bilddiagnostik och glömmer kanske bort varför patienten kommer till oss..."

"Med personcentrerad vård är patienten delaktig redan tidigt i vårdförloppet. Vi sitter ner och kommer överens om vad vi kan göra tillsammans och vilka möjligheter patienten har att själv delta i behandling och utredning. På så sätt får vi bättre kvalitet, nöjdare patienter, nöjdare medarbetare och en effektiv vård."

Mahboubeh Goudarzi, leg. sjuksköterska

"Jag har arbetat många år som sjuksköterska. Men sen jag började arbeta personcentrerat vill jag absolut inte gå tillbaka till gamla arbetssätt."

Citaten ovan är hämtade från GPCC:s filmade intervjuer. Se filmerna på GPCC:s webbplats.

Personalen, kirurgmottagningen Mälarsjukhuset

"Personcentrerad vård är fylld av genomgripande förändringar, reflektioner och konsekvenser för vad det innebär att vara patient. Det är just i sådana reflektioner som det finns kraft att föra vården framåt."

"Personcentrerad vård är i grunden en fråga om demokrati."

Personalen, Vårdcentralen Trosa

"Personcentrerad vård gör vårdsituationen mer givande för både patient och personal."

Personalen, Aktivitetsenheten, Karsudden, Katrineholm

"Vi har svaren framför oss bara vi vågar fråga! Patienterna har svaren, men om de aldrig får komma till tals kan vi sitta och gissa länge och inte komma hälften så nära rätt lösning."

"Att ha ett direkt samarbete med patienten blir tidseffektivt, ekonomiskt, inspirerande och utmanande för personalen."

Citaten ovan är hämtade från Landstinget Sörmland, Slutrapport Pilotprojekt personcentrerad vård.

Petra Ryman, leg barnmorska, bitr. chef

"Ju mer vi lärde oss om personcentrerad vård, desto tydligare blev det att vi inte alls arbetat på det här sättet." Om man ska jobba personcentrerat fullt ut måste det ske på alla nivåer: mellan chefer och medarbetare och mellan vårdpersonal och patienter. Chefen är ju den som visar riktningen och vägen till våra mål i verksamheten."

Maysae Quttineh, leg. biomedicinsk analytiker

"Som biomedicinsk analytiker är jag en viktig del av teamet."

Eva Hellman, leg. röntgensjuksköterska

"Det bästa med ett personcentrerat arbetssätt är att patienten känner sig trygg. Vi behöver sällan göra om undersökningar och patienten får rätt diagnos direkt."

Lena Renman, leg. distriktssköterska, arbetar med hemlösa

"Det som är viktigast är att lyssna och att finnas till. Det som jag upplevde var jobbigt i början var att komma från att "jobba hela tiden" till att "bara vara". Men det har lett till att det uppstår en trygghet mellan mig och patienterna – jag är en person man kan lita på."

Citaten ovan är från Vårdförbundets film om personcentrerad vård.