Vi finns där medlemmarna finns och det innebär även digitala mötesplatser. Genom att vara närvarande på sociala medier sänks tröskeln för att vara en aktiv medlem i Vårdförbundet. Här kan du läsa om Vårdförbundets närvaro i social media och få tips om hur du kan komma igång!

Vårdförbundets närvaro i sociala medier

Vårdförbundets huvudkanal för information är vår webbplats, med nationella och lokala sidor.

De sociala medierna är ett komplement till Vårdförbundets kommunikation och det huvudsakliga syftet är interaktionen med våra medlemmar och andra viktiga målgrupper, som kan kommentera och diskutera det vi lägger upp i de olika kanalerna.

Vår närvaro i sociala medier är viktig eftersom vi vill vara ett förbund där man som medlem kan påverka på många olika plan. Läs om våra råd och riktlinjer för engagemang  i sociala medier för dig som är förtroendevald. Läs också vår kommentarspolicy för sociala medier.

Idag finns vi på Facebook, X- (tidigare twitter), Youtube, Instagram, Linkedin, tiktok och vi har många bloggare i Vårdförbundetbloggen.

Vårdförbundet på Facebook

Vårdförbundet har omfattande närvaro på facebook. Vi rekommenderar alla att följa sin lokalavdelnings sida för att inte missa aktuell information. Vi har även en hel del facebookgrupper.

Vårdförbundet på instagram

 

Förtroendevald i sociala medier

Skillnaden mellan att representera Vårdförbundet på webben och i andra typer av möten med människor är inte så stor. De sociala medierna påverkar och skapar nya möjligheter för engagemang, både privat, professionellt och inom föreningsliv. Självklart har då också det fackliga engagemanget sin plats där.

Om du som är förtroendevald vill komma igång så är det bra om du tar del av några råd och riktlinjer för vad som är bra att tänka på när man är aktiv i sociala medier.

Vårdförbundets facebook-grupper

Här finns en kort lista på några av våra största och mest aktiva facebook-grupper med olika inriktningar. Några av grupperna kräver att du uppfyller vissa kriterier, t ex att du är medlem eller förtroendevald. Andra är öppna.

Vill ni som avdelning starta en blogg är det första steget att ni fattar ett beslut om detta, samt beslutar om vilket innehåll och inriktning bloggen ska ha och vem som ska sköta den.

Därefter kontaktar ni kontaktperson för bloggarna så får ni instruktioner och tips för hur ni går tillväga.

Vad är sociala medier?

Begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för verktyg och plattformar som gör det lättare för människor att knyta och behålla kontakter, och möjliggör dialog människor emellan. Speciellt är också att användarna själva är med och skapar innehållet.

Kommunikationen i sociala medier lämpar sig ofta bäst för korta, snabba inlägg, länkar och bilder. Exempel är Facebook och Twitter, foto- och videosajter som Youtube, Instagram och Tiktok samt bloggar.

Vårdförbundet på Linkedin

På nätverket LinkedIn delar vi främst med oss av tips kring karriär, vidareutbildning, ledarskap och annan utveckling av dig i din profession. Vi har en särskild temasida för Vårdförbundet Chef.

Vårdförbundet på X (tidigare twitter)

Vårdförbundet på Youtube

Vi har en nationell kanal på Youtube med vårt filmade material. Följ oss gärna där!

Vårdförbundet på TikTok

Vårdförbundet har en nationell profil på Tiktok.