Brinner du för reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och rättigheter? Vill du arbeta för individen genom hela livet med gravida, födande och hälso- och sjukvården efter förlossning, gynekologisk avdelning och mottagning, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, preventivmedelsmottagning eller varför inte utomlands? Valmöjligheterna är stora när du är barnmorska. Här är allt du behöver veta om hur du studerar till barnmorska.

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för barnmorskor under det närmaste året. Det innebär att du som har den utbildningen och erfarenheten som krävs kommer ha mycket stora möjligheter att få jobb. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för barnmorskor kommer vara mycket stora. 

Att du behövs råder det därmed ingen tvekan om!  

Hur blir jag barnmorska? 

Barnmorskeprogrammet är på avancerad nivå där det akademiska ämnesområdet är reproduktiv, sexuell och perinatal hälsa. Det är ett självständigt huvudområde som är knutet till livets början och till mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv.

Utbildningen är på tre terminer och det krävs särskild behörighet för att bli antagen:  

- Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
- Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete).  
- Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.  

I utbildningen ingår en magister eller masterexamen. Eftersom barnmorskeutbildningen sker på avancerad nivå är det möjligt att påbörja en forskningsutbildning direkt.  

Barnmorskeprogrammet finns på 12 olika högskolor och universitet runt om i Sverige och du söker utbildningen via antagning.se.  Nedan listar vi högskolor och universitet som bedriver barnmorskeutbildning: 

Stockholm KI, Sophiahemmet, Göteborg (Masterprogram), Lund, Umeå, Borås, Falun, Linköping, Skövde, Kalmar, Västerås  och Uppsala.


Utbildningsanställningar

När du utbildar dig till barnmorska ska du ha bra villkor. Därför har Vårdförbundet tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring, AST, och arbetar för att regioner och kommuner ska införa den. AST innebär att du har en utbildningsanställning som ger dig full lön och villkor enligt kollektivavtal under studierna.  

Många regioner har tecknat avtal gällande AST. Det finns också regioner som erbjuder egna varianter på utbildningsanställningar därför kan också villkoren se olika ut beroende på region. Läs avtalet noga innan du skriver på. Ta hjälp av Vårdförbundet Direkt om du har funderingar. 

Information om hur du söker en utbildningsanställning i din region finns på arbetsgivarens hemsida. Det vanligaste tillvägagångssättet är: 

  • Sök en utbildningsanställning hos arbetsgivaren.
  • Sök samtidigt till barnmorskeutbildningen vid högskola/universitet.
  • Det är först när du kommit in på barnmorskeutbildningen som du kan få en utbildningsanställning. 

Vårdförbundet finns för dig som barnmorska och barnmorskestudent 

Här är åtta starka skäl till varför du ska vara medlem i Vårdförbundet:

Vårdförbundet:

  • är ett yrkesförbund som driver fackliga frågor och som organiserar fyra legitimerade yrken i vården barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Tillsammans är vi starka och har förutsättningar att driva våra yrkes- och professionsfrågor samt fackliga frågor. 
  • är det största förbundet som organiserar barnmorskor och finns för dig både som barnmorskestudent och legitimerad barnmorska.
  • har en unik förhandlingsposition och sitter vid förhandlingsborden när centrala och lokala avtal ska tecknas.
  • finns där barnmorskans yrke- och professionsfrågor finns på agendan, men Vårdförbundet finns även där vårdens frågor i stort finns på agendan. Både de stora och små frågorna berör barnmorskor.
  • har en stark lokal förankring med lokala styrelser och lokala ombudsmän som kan hälso- och sjukvården just där du befinner dig.  Som barnmorska utbildad i Sverige innebär det att du även har en även legitimation som sjuksköterska. Vårdförbundet kan företräda dig i båda dina professioner. 
  • har en medlemsservice som heter Vårdförbundet Direkt. Här finns rådgivare som kan besvara dina frågor och funderingar och vid behov hjälpa dig vidare. 

Dessutom finns det i Vårdförbundet förbundsjurister som är väl insatta i hälso- och sjukvårdens juridik och kan ge stöd och hjälp om du exempelvis blir anmäld till IVO och/eller HSAN.  Vårdförbundet har också en vision för framtiden ”Vårdförbundets idé – Barnmorska”.
 

Kontakta oss!

Om du har frågor och funderingar, kontakta gärna yrkeshandläggaren för barnmorskor i Vårdförbundet som själv är barnmorska och arbetar dagligen med barnmorskans yrkes- och professionsfrågor på nationell, internationell och strategisk nivå. Välkommen att maila Carita Sturesson, carita . sturesson@vardforbundet.se