Kompetensförsörjningen är hälso- och sjukvårdens största utmaning idag. Samtidigt visar en ny rapport från Vårdförbundet att drygt fyra av tio unga upp till 29 år inte tror att de kommer stanna inom vården under resten av sitt yrkesliv. Var femte ung person vittnar om att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera. – Det här måste vi se som ett nödrop, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets nya rapport visar att en stor del av unga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor upplever en för hög arbetsbelastning och får för lite vila och återhämtning. Var femte uppger att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera. Nära tre av tio får i liten eller mycket liten utsträckning tillräcklig återhämtning mellan arbetspass. Drygt fyra av tio unga tror inte att de kommer stanna i vården.

– Det här måste vi se som ett nödrop. Att en så stor del av våra unga vittnar om en ohållbar arbetssituation som gör att de inte ser en framtid inom vården är mycket oroande. Om de unga lämnar hälso- och sjukvården finns det ingen som kan ge vård i framtiden, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Rapporten visar även att mer än hälften av unga upplever att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. Hela 85 procent anser att arbetsbelastningen är hög, mycket hög eller för hög.

– Det här beror på att veckoarbetstiden är orimlig i sjukvården där personalen jobbar dygnet runt året om nära patienterna. Det är inte ovanligt att en sjuksköterska jobbar 6 av 7 dagar i veckan, med en enda dag för att återhämtning och att städa, tvätta handla och träffa familj och vänner. Den här situationen leder till att många av våra medlemmar går ned i deltid, även de yngre. Vi behöver arbetstidsförkortning så att fler orkar jobba heltid, fortsätter Sineva Ribeiro.

Urval av siffror från rapporten

85 procent av de unga medlemmarna svarar att arbetsbelastningen är hög, mycket hög eller för hög, jämfört med 70 procent av alla medlemmar.
Var femte av de unga, 21 procent,  anser att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera.

Nära tre av tio, 28 procent, av de unga får i liten eller mycket liten utsträckning tillräcklig vila och återhämtning mellan arbetspassen. Fyra av tio, 41 procent, av de unga svarar att det är osannolikt att de kommer att stanna i vården.
Drygt hälften av de unga upplever att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.

Om rapporten

Novus har, på uppdrag av Vårdförbundet, intervjuat 3 133 medlemmar anställda inom kommun och region mellan 26 april-11 maj 2023. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer till ett slumpmässigt urval från Vårdförbundets medlemsregister. Syftet med undersökningen var att få en aktuell bild av Vårdförbundets medlemmars arbetssituation kopplat till arbetstider 2023.

Till rapporten om unga