Vi ger råd och vägleder i det enskilda medlemsärendet.

Ann-Marie Kempe
Telefon: 010-104 30 35
E-post: ann-marie.kempe@regionostergotland.se

Helen Wilhelmsson
Telefon: 010-103 63 02
E-post: helen.m.wilhelmsson@regionostergotland.se