Som förtroendevald har du en stark ställning på din arbetsplats. I förtroendemannalagen hittar du flera grundläggande rättigheter som är viktiga att känna till. Du har rätt till både utbildning och tid för att kunna verka i ditt uppdrag.

Förtroendemannalagen innehåller grundläggande rättigheter för dig som förtroendevald. Lagen ger dig rätt att utföra ditt uppdrag med lön från arbetsgivaren. Det innebär att arbetsgivaren ska se till så att du får möjlighet att verka i ditt uppdrag. Det kan handla om att befria dig från vissa arbetsuppgifter så att du får tid för uppdraget och ge dig tillgång till lokal.

Rätt till utbildning för uppdraget

Som förtroendevald på arbetsplatsen har du också rätt till utbildning för ditt uppdrag. Vårdförbundet ordnar grundutbildning  för alla nya förtroendevalda. Det finns också vissa ämnesinriktade utbildningar, nätverk för förtroendevalda och skyddsombudsutbildning. Du har rätt till betald ledighet för att gå utbildning som är relevant för ditt uppdrag.

Löneskydd och efterskydd

I förtroendemannalagen står också att du inte ska få försämrade villkor eller halka efter lönemässigt på grund av ditt fackliga uppdrag. Din löneutveckling ska alltså inte påverkas av att du ägnar en del av din arbetstid åt fackliga frågor.

Om du har ett samordnande uppdrag som förtroendevald ägnar du kanske den största delen av din arbetstid åt det fackliga uppdraget. När du avslutar ditt uppdrag finns ett efterskydd, också det reglerat i lagen. Där står att du har rätt till samma eller likvärdiga anställningsvillkor som du hade före ditt fackliga uppdraget.

Rättigheter för skyddsombud

  • Rätt att ta del av handlingar och få de upplysningar som behövs för uppdraget.
  • Rätt att yttra sig i arbetsmiljöfrågor.
  • Rätt till utbildning för uppdraget.
  • Rätt till ledighet för uppdraget.

Läs mer om dina befogenheter och rättigheter som skyddsombud.