Remissyttranden 2017

2017 har Vårdförbundet bland annat svarat på remiss om reglering av vinster inom hälso- och sjukvården.