När du slutfört din utbildning måste du ansöka om din legitimation från Socialstyrelsen. Du behöver också känna till vad du får och inte får göra innan du fått den.

När du tar din examen är det dags att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Det innebär en viss handläggningstid. Du får inte kalla dig sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, röntgensjuksköterska eller något som kan förväxlas med den skyddade yrkestiteln innan du fått din legitimation.

Att utbilda sig till specialistsjuksköterska innebär ingen ytterligare legitimation via Socialstyrelsen. Examensbeviset som högskolan utfärdar gäller som specialistbevis.

Ring gärna rådgivare på Vårdförbundet Direkt om det verkar klurigt!

Så ansöker du om legitimation

Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Du kan ansökadigitalt eller via blankett. Ansökningsavgiften är 870 kr.

Tips! Noggrann ansökan ger snabbare legitimation.

Socialstyrelsens handläggningstid för legitimation är cirka tre veckor. Detta gäller från att ansökan kommit in. Du kan själv undvika förseningar genom att skicka in en komplett ansökan och att se till att ansökningsavgiften betalas i direkt anslutning till att ansökan skickas in.

Om du blir erbjuden anställning innan du fått din legitimation

För att bli anställd som sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska eller röntgensjuksköterska måste man ha legitimation. Tänk på att titta noggrant på vad som står i anställningsavtalet om du skriver på innan du fått din legitimation. Om arbetsgivaren erbjuder dig anställning innan legitimeringen är klar borde du få ett introduktionsprogram tills dess att Socialstyrelsen har utfärdat legitimationen. Strukturerade introduktionsprogram är dessutom något vi rekommenderar för alla nyanställda.

Om delegering av medicinska arbetsuppgifter

Om du har en sjuksköterskeexamen, men ännu inte fått din legitimation som sjuksköterska beviljad, har du samma behörighet som den som inte är legitimerad, exempelvis en undersköterska. Detta innebär att det krävs delegering för att du ska kunna utföra medicinska arbetsuppgifter, exempelvis läkemedelshantering.

Gör dig redo för framtiden

Det finns mycket att tänka på när du går från att vara student till yrkesverksam. Allt från medlemskap i Vårdförbundet till frågor om a-kassan.

Flera av Vårdförbundets lokalavdelningar brukar ha träffar för nya i yrket. Ta reda på om de arrangerar något nära dig genom att kontakta din lokalavdelning.