När du och din arbetsgivare är överens om anställningsvillkoren ska dessa skrivas ned i ett anställningsavtal. Avtalet är ett bevis på din anställning och slår fast vilka villkor som gäller.

När du som arbetstagare får en anställning ingår du ett anställningsavtal med din arbetsgivare. Det skriftliga anställningsavtalet är ett bevis på att du har fått en anställning. Det anger också dina anställningsvillkor, för att du senare under anställningen ska kunna hävda att de gäller.

Anställningsavtalet bör skrivas innan du börjar din anställning, men senast en månad efter att du börjat arbeta har du rätt att få ett skriftligt avtal. Om något är otydligt är det bra om du, innan du skriver under avtalet, frågar arbetsgivaren vad som menas. Du kan också be arbetsgivaren förtydliga det som är otydligt. Om anställningsavtalet innehåller något ni inte har kommit överens om eller om det saknas något skriv inte under avtalet. Tala istället om detta för arbetsgivaren och be denne ändra innehållet.

Det är lagen om anställningsskydd (LAS §§ 4-6g) som bestämmer arbetsgivarens skyldigheter kring anställningsavtal och information du har rätt till innan och under din anställning.

Ditt anställningsavtal, centrala och lokala kollektivavtal samt tillämpliga lagar är ramen för dina anställningsvillkor. Om kollektivavtal och lagar tillåter kan du förhandla fram bättre villkor. Se då till att dessa skrivs in i ditt enskilda anställningsavtal. 

Det är bra om den här informationen finns med ditt anställningsavtal:

 1. Arbetsgivarens namn
 2. Om arbetsgivaren är medlem i någon arbetsgivarorganisation
 3. Om arbetsgivaren har kollektivavtal
 4. Din anställning. Är du till exempel anställd som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska eller kanske som chef?
 5. Datum då du börjar arbeta
 6. Placering – fast eller om den kommer att förändras
 7. Anställningsform (tillsvidare eller visstid)
 8. Omfattning av anställningen (heltid eller deltid, specificerad omfattning)
 9. Lön
 10. Lönetillägg, i så fall för vad och i vilken omfattning
 11. Om du har övertidsersättning och i så fall hur stor
 12. När lönen ska utbetalas
 13. Dina arbetstider
 14. Veckoarbetstid
 15. Arbetsskyldighet på dagen
 16. Arbetsskyldighet på kvällen
 17. Arbetsskyldighet på natten
 18. Beredskap
 19. Jour
 20. Antal semesterdagar
 21. Premier för tjänstepension
 22. Uppsägningstid från din sida
 23. Uppsägningstid från arbetsgivarens sida

Kontrollera slutligen:

• Saknas något villkor som du och din arbetsgivare har kommit överens om?

• Finns det något annat villkor som är viktigt för dig men som inte finns med i avtalet?

Relaterade länkar