Den 13-16 maj 2022 är det kongress och vi samlas fysiskt på Bohusgården i Uddevalla för att fatta viktiga beslut som rör Vårdförbundets arbete nu och i framtiden.

Läs mer om Kongress 2022 på våra kongressidor.

Kongressen hålls den 13-16 maj. Kongressen blir "fysisk" på plats på Bohusgården i Uddevalla, på samma konferenshotell som vid kongressen 2018. Det är också beslutat att du som är kongressombud behöver vara på plats på Bohusgården under kongressdagarna. Det kommer inte vara möjligt att delta på distans. 

Kongressens uppgift

Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, förbundsrevisorer, ersättare till förbundsrevisorer, avtalsråd och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden

Viktiga datum att hålla koll på

Ladda ner eller skriv ut A4 med viktiga datum

15 september 2021
Publicering av kongresswebbsidor och möjligheten att skicka ni motioner och nomineringar öppnar

15 oktober 2021
Alla årsmöten har avslutats och alla kongressombud är valda

1 december 2021
Sista dagen att skicka in motioner

31 januari 2022
Sista dagen att nominera till förbundsstyrelse, avtalsråd, förtroendevalda revisorer och förbundsvalberedning

4 april 2022
Kongresshandlingar publiceras

13-16 maj 2022
Kongressen pågår.