Vårdförbundet har den 6 maj varslat om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad i 29 kommuner. Blockaden träder i kraft den 20 maj klockan 16.00 och omfattar ytterligare drygt 5000 medlemmar. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar bland annat elevhälsa och hemsjukvård.

- Vårt fullt rimliga krav är att vi vill ha hållbara heltider så att våra medlemmar orkar jobba heltid och ett helt yrkesliv. Vi har nu varit i konflikt med SKR och Sobona i snart två veckor och ser fortsatt inte att de vill möta oss. En konflikt är alltid en sista åtgärd, men vi vill ta ansvar för vårdens framtid. Min fråga till SKR är nu – hur vill ni rädda vården? säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

I december i fjol sa Vårdförbundet upp huvudöverenskommelsen som rör regioner och kommuner på SKR:s avtalsområde och kommunala företag på Sobonas avtalsområde. De bud som arbetsgivarna lagt har dock inte varit tillräckliga för att möta Vårdförbundets yrkanden om bland annat en långsiktig lösning för en stegvis arbetstidsförkortning, hållbara scheman och en god löneutveckling.

Den 11 april varslade därför Vårdförbundet om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad för samtliga regioner och Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Södersjukhuset AB, ​Danderyds sjukhus AB och Capio S:t Görans sjukhus AB. Blockaden trädde i kraft den 25 april klockan 16 och omfattar 63 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Sedan blockaden trädde i kraft har inga förhandlingar skett och inga nya bud har lagts. Nu utökas därför blockaden till den kommunala hälso- och sjukvården i 29 kommuner (se nedan).

- Istället för att visa intresse för att förbättra villkoren för våra medlemmar sprider SKR bilden att vi vill ha ett avtal för hela välfärdssektorns 1,2 miljoner medarbetare. Det är fel, avtalsområdet omfattar runt 90 000 av våra yrkesgrupper och vi föreslår en stegvis arbetstidsförkortning. Den här typen av missvisande uppgifter leder inte oss närmare varandra och inte heller närmare en lösning, säger Sineva Ribeiro.

Varslet som läggs idag innebär att medlemmar inte ska jobba övertid eller mertid och arbetsgivaren kan inte genomföra nyanställningar inom Vårdförbundets yrkesgrupper som omfattas. Varslet omfattar även oorganiserade inom Vårdförbundets avtalsområde. Kommunerna har nu två veckor på sig att förbereda sig inför att blockaden träder i kraft.

- Våra yrkesgrupper som jobbar i kommunal regi gör livsviktiga insatser som till exempel skolsköterskor eller sjuksköterskor på särskilda boenden. Coronakommissionen slutsatser visar sjuksköterskorna måste bli fler i den kommunala hälso- och sjukvården men ingenting har hänt. Våra förhandlingar om bättre arbetstider och löner rör också dem och vi hoppas att SKR inser att vi menar allvar med att vi vill rädda vården, säger Sineva Ribeiro.

Kommuner som omfattas av varslet: Borlänge kommun, Borås kommun, Eskilstuna kommun, Falu kommun, Göteborgs kommun, Halmstads kommun, Helsingborgs kommun, Jönköpings kommun Kalmar kommun, Karlskrona kommun, Karlstads kommun, Kristianstads kommun, Linköpings kommun, Luleå kommun, Lunds kommun, Malmö kommun, Norrköpings kommun, Partille kommun Skellefteå kommun, Stockholms kommun, Sundsvalls kommun, Södertälje kommun, Trollhättans kommun, Umeå kommun, Uppsala kommun, Västerås kommun, Växjö kommun, Örebro kommun Östersunds kommun.

Fakta bakgrund Vårdförbundets yrkande om förkortad arbetstid:

30 procent av Vårdförbundets medlemmar i kommuner och regioner och i kommunala företag arbetar deltid, hälften för att de inte orkar jobba heltid. De säger själva att en sänkt veckoarbetstid kan få dem att gå upp i tid.

Fyra av tio unga tror inte att de kommer jobba kvar i vården.  De unga tycker i högre grad att arbetsbelastningen är för hög. Många unga medlemmar som blir snabbt utarbetade och går ned i deltid efter väldigt kort tid i yrket för att orka