När du är nöjd med utformningen av din motion ska du skicka in den. Läs här nedanför hur du gör och vad som händer med motionen inför, under och efter kongressen.

Var skickar jag in min motion? 

Inför kongressen 2022 skickar du in din motion/dina motioner via Easymeet –plattformen för hantering av motioner och nomineringar. Logga in och följ stegen för att skicka in din motion.

Här kan du skicka in din motion (inlogg)

Rubrik 

Skriv en tydlig rubrik som berättar vad din motion handlar om .

Motivtext  

Motivera varför kongressen ska bifalla/säga ja till din motion. Motivera också varför frågan är strategiskt viktig för hela Vårdförbundet. Exempel: Istället för att skriva ”Att prioritera villkor för IVA-sjuksköterskor som jobbar dygnet runt” skriv istället: ”Att uppmärksamma medlemmars villkor inom 24/7-verksamhet.”  

Yrkande  

Beskriv vad du konkret önskar att kongressen ska besluta. Formulera yrkandet med en eller flera att-satser som sammanfattar vad som ska beslutas.  

Exempel: “Att uppmärksamma medlemmars villkor inom 24/7-verksamhet.”  
Skriv endast ett yrkande i varje att-sats. Formulera varje att-sats så att den kan beslutas med ett ja eller nej.  
  
Kongressen tar ställning till och beslutar om ditt yrkande, det vill säga meningen som börjar med ”att”, inte motivtexten. Det finns ingen begränsning för hur lång en motion kan vara, men det är vanligt att den ryms på en halv till en hel A4-sida.  

När kan jag skicka in min motion? 

Du kan skicka in din/dina motioner i mellan den 15 september och den 1 december 2021. Så använder du vår webbplats för hantering av motioner och nomineringar 

Här kan du läsa vad du ska tänka på innan du skriver en motion

Du kan också ta kontakt med din lokala avdelning om du vill ha hjälp med att skriva en motion eller har frågor kring processen. 

Vad händer med min motion när jag har skickat in den?

När du har skickat in din motion får du en bekräftelse på skärmen att den har blivit registrerad på webbplatsen som hanterar motioner och nomineringar.  

Efter 1 december som är sista dag för att skicka in motioner kommer förbundsstyrelsen påbörja arbetet med att avgöra vilka motioner som ska behandlas på kongressen. Motioner som är mycket detaljerade kommer inte att behandlas på kongressen utan istället behandlas direkt av förbundsstyrelsen. Hamnar din motion i den här kategorin kommer du att få ett svar senast 3 månader efter det att du skickat in din motion.  

Efter gallringen påbörjar förbundsstyrelsen sitt arbete med att gå igenom alla motioner och ge förslag till beslut; bifall, avslag eller betraktad som besvarad. Om din motion innehåller flera förslag kan kongressen fatta olika beslut för de olika att-satserna.   

Alla motioner som ska behandlas på kongressen kommer att bli synliga för alla medlemmar. Då finns möjlighet att ställa sig bakom en motion genom en funktion i systemet. 

När förbundsstyrelsen lämnar förslag till beslut används följande alternativ.   

  • Bifall  
    Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar i enlighet med motionens att-sats/er.  
  • Besvarad
    Förbundsstyrelsen anser att Vårdförbundet redan tycker eller gör redan detta och delar motionärens intention.  
  • Avslag  
    Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen ska anse att motionen inte ska påverka politik eller verksamhet under kongressperioden. 

Vad händer med min motion efter kongressen?  

Efter kongressen kommer alla motioner och kongressens beslut att publiceras på Vårdförbundets webbplats. Det är förbundsstyrelsen som är ytterst ansvarig för att se till så att kongressens beslut omsätts i arbete och så att alla motioner som har blivit bifallna blir konkret verksamhet. Det praktiska genomförandet av ett motionsbeslut delegeras vanligen till förbundskansliet.  

Efter avslutad kongress är det förbundsstyrelsen som ansvarar för alla beslut, men det är alla vi tillsammans inom organisationen som ansvarar för att följa de riktlinjer och beslut som har fattats.