Jämtland

Besök: Postgränd 10, Östersund
Postadress: Box 3260, 103 65 Stockholm
0771-420 420, växel
info.jamtland@vardforbundet.se

Kontakt för Östersunds kommun 
Maria Olsson

Kontakt för Region Jämtland Härjedalen 
Tony Lötebo Lubell
Maria Lindgren

Kontaktuppgifter för varje huvudskyddsombud hittar du är under.