Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Västra Götaland.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. I uppdraget ingår även att vara skyddsombud. 

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod

Mandatperioden är fast och upp till 4 år. Nuvarande mandatperiod för förtroendevald på arbetsplats i Västra Götaland sträcker sig till 2025-12-31.

Grundutbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar.

Ledighet med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. 

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Här finns vår resepolicy och information om hur du begär ersättning om du haft utlägg för resor i samband med utbildning.

Stöd till dig som är förtroendevald

Uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen eller som förtroendevald med samordningsuppdrag är att ge råd och stöd till förtroendevalda och medlemmar. Uppdraget kan innebära att stödja och möta förtroendevalda och medlemmar i komplicerade och svåra situationer. För ditt eget stöd i detta har du tillgång till andra förtroendevalda, avdelningsstyrelsen och anställda ombudsmän. Avdelningsstyrelsen har även aktiviteter med handledningsgrupper i specifika frågor, till exempel rehabiliteringsärenden.

Förtroendevaldportal

Besök Vårdförbundets förtroendevaldportal med information och material till dig som är förtroendevald. Här kan du läsa om rollen som förtroendevald på arbetsplatsen och ta del av tips och information - oavsett om du själv är förtroendevald eller inte. Det finns ytterligare information och tjänster för dig som förtroendevald om du loggar in på webbplatsen.

Registrera aktivitet

Vill du registrera en aktivitet i "Aktiviteter och utbildningar", ber vi dig kontakta Medlemskommunikatörerna via deras kontaktformulär.