Arbetet med Vårdförbundets Chefsförening är i full gång. Här är några chefsröster om varför denna förening behövs.

Att starta en ny förening inom Vårdförbundet för chefer- och ledare inom sjukvård- och omsorg är en viktig och betydelsefull satsning. Det finns flera anledningar till att en egen förening för chefer och ledare inom sjukvård- och omsorg behövs. Nedan berättar några av chefsmedlemmar i Vårdförbundet varför de valt att engagera sig och vad de vill få ut av den nya Chefsföreningen.


Tina Gustafsson, enhetschef Kirurgavdelning 8, ÖGI, specialistsjuksköterska kirurgiska vård:

Tinas fem skäl att engagera sig:

 • Tillsammans är vi starka!
 • Vår framtid tillsammans! 
 • Tillsammans delar vi kunskap och erfarenheter 
 • Tillsammans utvecklar vi vården 
 • Vi delar det unika ledarskapet 


Anna Malm, omvårdnadschef , Karolinska Universitetssjukhuset, ME Lung -och Allergisjukdomar: 

- Att lämna Vårdförbundet för att gå med i Ledarna har aldrig varit ett alternativ för min del.  Så ingen kan vara mer stolt medlem än jag, nu går min dröm i uppfyllelse och jag får vara med från starten. 

- Jag är en aktiv, driven och engagerad eldsjäl som söker likasinnade för att vara med från början i uppbyggnaden av denna förening.

Därför engagerar sig Anna:

 • Specifika behov och utmaningar. Chefer och ledare inom vård och omsorg står inför specifika utmaningar som inte alltid delas av andra yrkesgrupper. En egen facklig förening kan fokusera på att adressera dessa utmaningar och skapa specifika lösningar för dem.

Ser fram emot att få vara med från början i detta arbete då jag saknat just den här tillhörigheten under mina 12 år som chef

 • Representation och röst. Genom att ha en egen förening kan chefer och ledare inom vård och omsorg få en starkare röst och representation inom fackföreningsrörelsen. Det kan också öka medvetenheten om de specifika behoven och utmaningarna inom denna yrkesgrupp.
  - Vill du vara delaktig, få möjlighet att nå ut och påverka samt att göra din röst hörd inom vår specialitet - gå med i Chefsföreningen, tipsar Anna.
 • Nätverkande och erfarenhetsutbyte. En facklig förening kan också ge möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan chefer och ledare inom vård och omsorg. Det kan ge möjlighet till att lära sig av varandra och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. 

 • Utveckling och kompetenshöjning. En facklig förening kan också ge möjlighet till utveckling och kompetenshöjning för chefer och ledare inom vård och omsorg. Det kan till exempel handla om utbildningar eller workshops som är specifikt anpassade för vår yrkesgrupp. 


Therese Annas-Ljung, verksamhetschef , närvårdsenheten Tierp Älvkarleby:

 • Viktigt att vårdens ledare får en plattform/samlingsplats där vi kan ta stöd och hjälp av varandra.
 • Att leda vården idag är utmanade och jag tycker det känns viktigt att få en samlingsplats/forum där man som chef och ledare kan inhämta kunskap och inspiration av kollegor från hela Sverige. 


Jenny Grälls, enhetschef, Ersta Diakoni, Juliahemmet:

- Vi är många chefer inom vården som länge haft en stark längtan efter konstruktiva chefsnätverk där vi både kan dela erfarenheter, bygga relationer och bidra till att utveckla både vården och det personcentrerade ledarskapet.  

- Jag är så tacksam över initiativet till uppstarten av Vårdförbundets Chefsförening och ser fram emot den fortsatta resan i detta forum där vi tillsammans, med bred kompetens, ett genuint intresse och aktivt engagemang kan bidra till en framtida vård och ett modernt ledarskap i absolut toppklass!