Vårdförbundet är en medlemsorganisation. Det är tack vare kraften, engagemanget och kompetensen hos alla medlemmar som vi kan påverka. Det kan handla om att utveckla yrket, vården eller villkoren i din anställning, men också om att engagera sig i Vårdförbundets organisering och ställningstaganden.

Påverka på arbetsplatsen

På din arbetsplats är det du och dina kollegor som vet vad som måste göras och som bäst åstadkommer förändringar. Här kan du läsa hur du kan påverka på din arbetsplats.

Bli förtroendevald

Vill du vara med och påverka din och dina kollegors villkor och arbetsmiljö? Då kan du bli förtroendevald! På våra sidor för förtroendevalda kan du läsa mer om vad det innebär att vara förtroendevald och hur valet går till.

Samlas och agera

Finns det någon fråga som du känner att ni inte kommer vidare med på arbetsplatsen, där du vill driva på för att utvecklingen ska gå snabbare? Här kan du läsa om hur andra har skapat tryck och påverkat.

Engagera dig i Vårdförbundet

Som medlem kan du när som helst väcka en fråga inom Vårdförbundet. Det gör du enklast genom att vända dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats eller till din avdelning.

Exempel på vad det kan handla om är yrkets utveckling, vården, villkoren i din anställning, Vårdförbundets organisering och ställningstaganden.

Delta på möten

Ett bra sätt att engagera sig är att delta på din avdelnings möten. Där får du reda på vad som är på gång och kan själv ta upp aktuella frågor för diskussion.

Ta gärna chansen att vara med på din avdelnings årsmöte. Där kan du och andra medlemmar vara med och planera den lokala verksamheten för det kommande året. Du kan alltid kontakta din avdelning direkt, eller Vårdförbundet Direkt, för att ta reda på när årsmötet ska hållas.

Motioner

Du har också möjlighet att lämna motioner till kongressen som sker vart fjärde år eller till det lokala årsmötet som äger rum varje år. I stadgan beskrivs dina rättigheter att lämna en motion till årsmöte och kongress.

Relaterade länkar