Om du är barnmorska och uppfyller krav på inskolning kan du förskriva preventivmedel och läkemedel mot verifierad ano-genital klamydiainfektion.

Förskrivningsrätten för barnmorskor regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:21)

För förskrivningsrätt krävs barnmorskeexamen och adekvat inskolning under minst 30 timmar i preventivmedelsrådgivning.

Förskrivningsrätten gäller oberoende av om barnmorskan är anställd i den offentliga eller privata sektorn eller om barnmorskan driver en egen privat mottagning.

Förskrivningsrätt för preventivmedel

Barnmorskan har förskrivningsrätt för preventivmedel i födelsekontrollerande syfte. Förskrivningsrätten omfattar hormonella medel i födelsekontrollerande syfte samt förskrivning och insättning av spiraler, se bilaga 3 i Läkemedelsverkets föreskrifter (Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75) Cirka 85-90 procent av alla preventivmedel förskrivs av barnmorskor. Barnmorskor får också förskriva läkemedel mot verifierad ano-genital klamydiainfektion.

Vårdförbundet vill ha utökad förskrivningsrätt

Vårdförbundet vill att barnmorskors förskrivningsrätt ska utökas. Barnmorskor arbetar idag i hög grad självständigt även med inkontinens, klimakteriebesvär och amning. Då kan det finnas behov av exempelvis iterering av recept på östrogen till äldre och förskrivning av syntocinon i anslutning till amning. Men barnmorskor har inte behörighet att förskriva dessa typer av läkemedel.

Däremot har sjuksköterskor med förskrivningsrätt behörighet att genom iterering förskriva Östradiol vid trängningsinkontinens och Östriol vid lokalt östrogenbristsymtom. Sjuksköterskor med förskrivningsrätt kan också förskriva Oxytocin för amningsstimulering. Det vore rimligt om barnmorskor, som har stor kunskap och kompetens inom dessa områden, också kunde förskriva dessa läkemedel.

Registrering hos Socialstyrelsen

Anmälan om registrering av förskrivningsrätt ska göras på avsedd blankett och skickas till Socialstyrelsen. När förskrivningsrätten är beviljad får yrkesutövaren en förskrivarkod. Uppgift om förskrivningsrätt förs in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HoSP).