Utbildning för förtroendevald

Från 2016 består Vårdförbundets utbildning för nya förtroendevalda av tre delar; en introduktionsdag, en certifierad grundutbildning och temadagar. Här kan du läsa mer om utbildningen.

Alla nya förtroendevalda erbjuds att gå en facklig grundutbildning inom ett halvår. Grundutbildningen är certifierad, det vill säga kvalitetssäkrad och gemensam, för att alla förtroendevalda ska få optimala förutsättningar för sina uppdrag.

När du blivit vald

När du meddelar Vårdförbundet att du blivit vald som förtroendevald på din arbetsplats får du en kort webbintroduktion via mejl. Du får också en handbok hemskickad via post.

Kort därefter får du också erbjudande om en lokal introduktionsdag och kan sedan anmäla dig till en tredagars grundutbildning. Efter grundutbildningen har du möjlighet att gå påbyggnadsutbildningar med olika teman, till exempel arbetsmiljö, arbetstid, lön, lag och avtal.

Utbildningen kommer att ske både med traditionell klassrumsundervisning och med e-learning. Via Vårdförbundets läroplattform kan du också ta del av studiematerial, webbstudiecirklar och webbsända seminarier.

Introduktionsdag

Att snabbt få en introduktionsdag betyder mycket för att skapa en trygghet i uppdraget.

Innehåll:

  • Vårdförbundets organisation
  • Ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud
  • Utvecklingsmöjligheter i din nära arbetsmiljö och partsrelationen på arbetsplatsen

Utbildningen bygger på att du genomfört webbintroduktionen "Nyfiken på Vårdförbundet" och att du har läst "Handbok för dig som är förtroendevald"(pdf 52 sidor) . Beställ gärna Handboken i medlemsbutiken.

Grundutbildning

Efter introduktionsdagen erbjuds du en grundutbildning som består av tre utbildningsdagar.

Innehåll:

  • Uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen
  • Svenska modellen
  • Uppdraget som skyddsombud på arbetsplatsen
  • Kunskap om kollektivavtal och inblick i lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljölag (1977:1160) och arbetstidslag (1982:673).
  • Partskommunikation
  • Löneprocessen

Utbildningen bygger på att du har deltagit i introduktionsdagen, engagerat dig i anvisade egenstudier och att du medverkar i alla övningar under samtliga dagar.

Temadag 

Efter grundutbildningen kan du fördjupa dig i olika temautbildningar, som till exempel lag och avtal, arbetsmiljö och arbetstider. Utbildningarna kommer att genomföras både med traditionell klassrumsundervisning och med e-learning, så kallad Blended Learning.

Studieförbundet Sensus erbjuder också intressanta ämnesutbildningar för dig som förtroendevald. Mångfald och diskriminering och konflikthantering är exempel på sådana utbildningar.

Så anmäler du dig till våra utbildningar

Du anmäler dig till våra utbildningar via Aktiviteter och utbildningar på vår webbplats. Som ny förtroendevald anmäler du dig till någon av de introduktionsdagar som din lokala avdelning erbjuder. Under introduktionen går ni sedan igenom hur du anmäler dig till nästa steg som är grundutbildningen.

Nätverk för förtroendevalda

Alla avdelningar arrangerar särskilda träffar för förtroendevalda. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och inspireras av andras sätt att arbeta. Det är också ett forum där du som förtroendevald kan lyfta frågor du själv brottas med och be om råd. Kontakta din lokala avdelning för mer information om träffarna i din närhet.

Att vara skyddsombud

Som förtroendevald är du skyddsombud. Det ger dig både mandat och möjligheter att påverka din och dina kollegors arbetsmiljö. Vad det innebär att vara skyddsombud lyfts fram i Vårdförbundets grundutbildning. Du har också rätt att få gå en särskild utbildning för skyddsombud. Utbildningen ordnas ofta lokalt i samarbete mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. 

Rätt att gå facklig utbildning med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7 eller genom kollektivavtal som grundar sig på denna lag.