Utbildning för förtroendevald

Från 2016 är Vårdförbundets utbildning för nya förtroendevalda gemensam i hela landet. Den består bland annat av en introduktionsdag, en tre dagars grundutbildning och temautbildningar. Här kan du läsa mer om utbildningen.

Alla nya förtroendevalda erbjuds att gå facklig utbildning och målsättningen är att du ska göra det inom ett halvår. Utbildningen är certifierad, det vill säga kvalitetssäkrad och gemensam, för att alla förtroendevalda ska få optimala förutsättningar för sina uppdrag.

När du blivit vald

När du meddelar Vårdförbundet att du blivit vald som förtroendevald på din arbetsplats får du ett välkomstmejl med en kort webbutbildning om Vårdförbundet och ditt uppdrag. Du uppmanas att gå in på Vårdförbundets webbplats och anmäla dig till en introduktionsdag som sker på din lokala avdelning. Du får också en handbok hemskickad via post.

Introduktionsdag

Att snabbt få en introduktionsdag betyder mycket för att skapa en trygghet i uppdraget.

Innehåll:

  • Vårdförbundets organisation
  • Ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud
  • Utvecklingsmöjligheter i din nära vårdmiljö och partsrelationen på arbetsplatsen

Utbildningen bygger på att du genomfört webbintroduktionen "Nyfiken på Vårdförbundet" och att du har läst "Handbok för dig som är förtroendevald" (pdf).

Grundutbildning

Efter introduktionsdagen anmäler du dig till en grundutbildning som består av tre utbildningsdagar.

Innehåll:

  • Uppdraget som förtroendevald och skyddsombud på arbetsplatsen
  • Den svenska modellen och Vårdförbundet - ett yrkesförbund
  • Kunskap om kollektivavtal och inblick i lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljölag (1977:1160) och arbetstidslag (1982:673).
  • Partskommunikation
  • Löneprocessen

Utbildningen bygger på att du har deltagit i introduktionsdagen, har genomfört webbutbildningen "Stolt förtroendevald i Vårdförbundet" och att du medverkar under samtliga dagar.

Temautbildningar 

Efter grundutbildningen kan du fördjupa dig i olika temautbildningar, som till exempel lön, arbetsmiljö och arbetstider.

Så anmäler du dig till våra utbildningar

Du hittar alla utbildningsdatum och anmäler dig till våra utbildningar via Aktiviteter och utbildningar.

Nätverk för förtroendevalda

Alla avdelningar arrangerar särskilda träffar för förtroendevalda. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och inspireras av andras sätt att arbeta. Det är också ett forum där du som förtroendevald kan lyfta frågor du själv brottas med och be om råd. Kontakta din lokala avdelning för mer information om träffarna i din närhet.

Rätt att gå facklig utbildning med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7 eller genom kollektivavtal som grundar sig på denna lag.