Vårdförbundet erbjuder dig som är förtroendevald utbildning för att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna utföra ditt uppdrag. Vårdförbundets utbildning för nya förtroendevalda är gemensam i hela landet. Den består av en handbok, fyra utbildningsdagar och tre webbutbildningar. Efter grundutbildningen har du möjlighet att gå olika temautbildningar. Här kan du läsa mer om dina utbildningar.

När du blivit vald

När du blivit vald av dina kollegor och registrerats som ny förtroendevald får du ett e-postmeddelande med information om dina utbildningar. Sedan skapar du ett inloggningskonto, om du inte redan har det, för att kunna anmäla dig till utbildningar och genomföra webbutbildningarna.

Facklig grundutbildning

Som ny förtroendevald erbjuds du att gå en facklig grundutbildning. Den börjar med en dag på den lokala avdelning som du tillhör och fortsätter sedan via webbutbildningar och en handbok till ytterligare tre utbildningsdagar som anordnas på flera orter över landet.

Så här anmäler du dig

Anmälning till utbildningsdagarna sker via Aktiviteter och utbildningar. Du måste ha anmält dig till den första utbildningsdagen (dag 1) för att kunna anmäla dig till resten av grundutbildningen (dag 2-4).

Webbutbildningar

På samma ställe som du anmäler dig till utbildningarna hittar du Kunskapsrummet där alla webbutbildningar finns samlade. När du anmäler dig till grundutbildningen får du information om vilka webbutbildningar du ska göra och i vilken ordning. Du genomför dem i din egen takt och på en plats som passar dig.

Temautbildningar 

Efter grundutbildningen har du möjlighet att gå utbildningar med fördjupning i olika teman som arrangeras på din lokala avdelning. Besök Aktiviteter och utbildningar för att se vilka temautbildningar som du vill gå.

Nätverk för förtroendevalda

Alla avdelningar arrangerar även olika träffar för förtroendevalda. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Det är också ett forum där du som förtroendevald kan lyfta frågor och be om råd. Kontakta din lokala avdelning eller sök i Aktiviteter och utbildningar efter träffar nära dig.

Rätt till ledighet för facklig utbildning

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. 

Utbildare

Utbildningsmaterialet för grundutbildningen och temautbildningarna finns tillgängligt i Kunskapsrummet som du når via Aktiviteter och utbildningar. Du behöver vara inloggad för att få tillgång till materialet.