Chef i fokus

Vi berättar som vad som händer i Vårdförbundet för dig som chef och ledare och bjuder på matnyttiga reportage som hjälper dig i din chefsroll.
 • Nu sätts din roll som chef på prov

  Coronapandemin utsätter hälso- och sjukvården för stora prövningar och vårdpersonal utmanas till bristningsgränsen. I rådande läge blir ditt chefsuppdrag ännu viktigare. Nu krävs att du har bra villkor och rätt förutsättningar för att kunna påverka dina medarbetares – och din egen verksamhet. Det är lika viktigt att kunna påverka din arbetsgivare och beslutsfattare inom vårdens alla verksamheter.

 • Patientkontrakt – personcentrerat förhållningssätt i praktiken

  Vad säger du om ökade förutsättningar för delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan – med patientens perspektiv som utgångspunkt? Med ett patientkontrakt blir detta verklighet och i jobbet med införandet har chefer och ledare en viktig roll. Kontraktet är en överenskommelse mellan vårdgivare och patient, som de utformar tillsammans.

 • Podd: Personcentrerad vård - en nära vård ur befolkningens behov

  Vi lät Lars Karlsson, som blev utsedd av Vårdförbundet till Årets vårdchef 2018, berätta om den resan han har gjort med Boxholms vårdcentral. Det är ett gott exempel på hur man implementerar den nära vården i primärvårdens befintliga verksamhet.  Inslaget finns den som poddavsnitt i Vårdförbundetpodden

 • Ledarprogrammet gav 34 nya personcentrerade projekt

  Under fyra nätverksträffar har årets chefs- och ledarmedlemmar som gått Ledarprogrammet grävt i personcentrerade idéer, tankar och fakta. Hur ska de nu förändra vården?

 • kvinnlig chef ser på medarbetare

  Vårdförbundets chefs- och ledarenkät: chefer har för stora personalgrupper

  Varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver. Det visar en ny rapport från Vårdförbundet med svar från drygt 1 300 chefer och ledare i hela landet.