Chef i fokus

Vi berättar som vad som händer i Vårdförbundet för dig som chef och ledare och bjuder på matnyttiga reportage som hjälper dig i din chefsroll.
 • Podd: Personcentrerad vård - en nära vård ur befolkningens behov

  Vi lät Lars Karlsson, som blev utsedd av Vårdförbundet till Årets vårdchef 2018, berätta om den resan han har gjort med Boxholms vårdcentral. Det är ett gott exempel på hur man implementerar den nära vården i primärvårdens befintliga verksamhet.  Inslaget finns den som poddavsnitt i Vårdförbundetpodden

 • Ledarprogrammet gav 34 nya personcentrerade projekt

  Under fyra nätverksträffar har årets chefs- och ledarmedlemmar som gått Ledarprogrammet grävt i personcentrerade idéer, tankar och fakta. Hur ska de nu förändra vården?

 • kvinnlig chef ser på medarbetare

  Vårdförbundets chefs- och ledarenkät: chefer har för stora personalgrupper

  Varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver. Det visar en ny rapport från Vårdförbundet med svar från drygt 1 300 chefer och ledare i hela landet.

 • Victoria Bruun blev först att utses till Årets Vårdchef

  Den 20 oktober 2017 delade Vårdförbundet för första gången ut pris till Årets Vårdchef. Victoria Bruun, avdelningschef för allmänpsykiatrisk slutenvård på Centralsjukhuset i Karlstad,  fick priset. Hon belönades med 50 000 kronor för sitt personcentrerade ledarskap, där såväl patient som personal gagnas av resultatet.

 • För stor personalgrupp? Så hanterar du situationen

  De stora personalgrupperna är en stor utmaning för chefer. Britta Edström, tidigare chef inom äldreomsorgen, anser att politiker och beslutsfattare bär det stora ansvaret till att chefer behöver få bättre förutsättningar. Genom hennes erfarenhet har hon och hennes chefsmedarbetare fått hitta strategier för att förhålla sig till det tuffa uppdraget.